image banner
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Đồng Xoài
HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA MÔ HÌNH “PHỤ NỮ THU GOM PHẾ LIỆU GÂY QUỸ AN SINH” CỦA HỘI LHPN PHƯỜNG TÂN ĐỒNG
Lượt xem: 94

Mô hình “Phụ nữ thu gom phế liệu gây quỹ an sinh được Hội LHPN phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài thành lập tháng 12/2023 tại Chi hội phụ nữ khu phố 1 với 10 thành viên là cán bộ, hội viên phụ nữ của khu phố, hiện tại, số thành viên của mô hình đã tăng thêm 10 thành viên. Tổng số thành viên mô hình là 20 người. Sau hơn 3 tháng thành lập và duy trì hoạt động, bước đầu mô hình đã hoạt động hiệu quả và thu được một số kết quả đáng khích lệ, Hội LHPN phường sẽ duy trì và nhân rộng tại các khu phố khác trên địa bàn.

anh tin bai
anh tin bai

Thành viên mô hình tập hợp, phân loại phế liệu

Theo quy chế hoạt động của mô hình, hàng tháng, các thành viên trong mô hình sẽ tập hợp, thu gom vỏ lon bia, nước ngọt, bao bì giấy và các loại phế liệu khác của gia đình và những người xung quanh đến điểm tập kết của mô hình để tập trung phân loại, cân bán phế liệu gây quỹ an sinh xã hội nhằm hỗ trợ,  giúp đỡ những hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Tính đến nay, mô hình đã đã thu gom được 3 đợt và bán được tổng số tiền 2.600.000 đồng. Số tiền này và số tiền thu được từ bán phế liệu các tháng 6 tháng đầu năm sẽ được trao hỗ trợ cho hội viên phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2024.

Nguyễn Thị Hương - Hội LHPN thành phố

 
UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TP ĐỒNG XOÀI
Địa chỉ: 1375 đường Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 02713. 879.7171
Email: mattrandongxoai@yahoo.com.vn

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị