image banner
  • 04/09/2019

    TÊN GỌI CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

    (Bài phát biểu củaông Xuân Thuỷ, Uỷ viên Ban Trù bị Đại hội hợp nhất 3 tổ chức Mặt trận   - Đại hội 1  (tháng 2 năm 1977) Chúng tôi hiểu rằng tất cả các quý vị đều tán thành bản Báo cáo Chínhtrị của Ban trù bị Đại hội do đồng chí Hoàng Quốc Việt trình bày, tán thành bảndự thảo Chương trình Chính trị, tán thành bản dự thảo Điều lệ. Song trước khiĐại hội thông qua những văn kiện quan trọng này, theo đề nghị của một số vị,xin Đại hội cho phép tôi trình bày thêm về cái tên: Mặt trận Tổ quốcViệt Nam.

 
UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TP ĐỒNG XOÀI
Địa chỉ: 1375 đường Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 02713. 879.7171
Email: mattrandongxoai@yahoo.com.vn

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị