image banner
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Đồng Xoài
Ủy ban MTTQVN thành phố phối hợp tổ chức giám sát tại phường Tân Thiện
Lượt xem: 282

Thực hiện Chương trình công tác và chương trình giám sát, phản biện xã hội năm 2022 của Ủy ban MTTQVN thành phố, ngày 12/01/2022, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội thành phố tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình lập hồ sơ, chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù gặp khó khăn do đại dịch Covid -19.

anh tin bai

Tham dự đoàn kiểm tra, giám sát có lãnh đạo và chuyên viên Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội thành phố; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội thành phố. Thành phần dự của đơn vị phường Tân Thiện gồm có: lãnh đạo UBND; công chức phụ trách lĩnh vực Thương binh & Xã hội; đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN, các ban, ngành, đoàn thể phường và đại diện ban điều hành các khu dân cư.

anh tin bai

Tại buổi  kiểm tra, đại diện UBND phường Tân Thiện báo cáo kết quả việc thực hiện quy trình lập hồ sơ, chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù gặp khó khăn do đại dịch Covid -19. Theo báo cáo của UBND phường, cho đến ngày 15/8/2021, UBND phường Tân Thiện đã lập Tờ trình đề nghị cho người lao động tự do được 05 đợt, với 2.413 người và người bán vé số lưu động được 07 đợt, với 71 người. Kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng của phường được phê duyệt là 3.425.515.000 đồng. Phường đã chi 03 đợt cho 1.383 người với số tiền 1.106.400 đồng. Đối với người bán vé số lưu động được (07 đợt, với 71 người) đã tiến hành chi xong. Còn hai đợt 4 và 5 phường chưa chi.

Tại buổi kiểm tra, UBND phường cũng như các khu dân cư cũng nêu những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị với đoàn kiểm tra. Đặc biệt, đề nghị thành phố sớm xét duyệt hơn 300 hồ sơ bổ sung của phường, để kịp thời hỗ trợ cho người dân. Đoàn kiểm tra còn đi thực tế một số hộ thuộc đối tượng hỗ trợ để kiểm tra, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng đại dịch Covid -19.

Bích Ngọc

 

 

 
UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TP ĐỒNG XOÀI
Địa chỉ: 1375 đường Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 02713. 879.7171
Email: mattrandongxoai@yahoo.com.vn

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị