image banner
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Đồng Xoài
Đồng Xoài phấn đấu đến cuối năm 2024 phủ kín quy hoạch phân khu
Lượt xem: 65
    Vừa qua, Thành ủy Đồng Xoài tổ chức họp Ban chỉ đạo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU và Kết luận 409 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về phát triển đô thị thành phố Đồng Xoài giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

   3 năm qua, thành phố Đồng Xoài triển khai thực hiện Nghị quyết 03 trong điều kiện dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế chung, đặc biệt khó khăn về huy động nguồn lực cho đầu tư xây dựng các công trình dự án hạ tầng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị. Tuy nhiên với tinh thần quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đến nay thành phố đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch chung đến năm 2040; phê duyệt 10 đồ án quy hoạch phân khu, 75 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, phấn đấu đến cuối năm 2024 phủ kín 100% diện tích quy hoạch phân khu và đạt 44% quy hoạch chi tiết; đầu tư hoàn thiện 637km đường giao thông theo quy hoạch được duyệt đến năm 2023, đạt 50%, trong đó tập trung cho các công trình dự án trọng điểm, đầu tư nâng cấp mở rộng các tuyến đường hiện hữu đạt tiêu chí của đường đô thị. Đến nay, thành phố Đồng Xoài đạt 55/63 tiêu chuẩn của đô thị loại II.

anh tin bai

  Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, các phòng, ban cơ quan chuyên môn thành phố tại cuộc họp đã phân tích, đánh giá nguyên nhân những tồn tại, hạn chế tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các nội dung, chỉ tiêu của nghị quyết.

anh tin bai

   Trên cơ sở các ý kiến tại cuộc họp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Anh Dũng yêu cầu UBND, các phòng, ban cơ quan chuyên môn thành phố tập trung vào các nội dung, chỉ tiêu chưa hoàn thành hoặc đạt thấp, chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp đảm bảo tính khả thi để tập trung triển khai thực hiện từ nay đến hết nhiệm kỳ và đến năm 2030.

Theo Báo BP online

 
UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TP ĐỒNG XOÀI
Địa chỉ: 1375 đường Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 02713. 879.7171
Email: mattrandongxoai@yahoo.com.vn

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị