image banner
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Đồng Xoài
Hội nghị hiệp thương cử chức danh chủ tịch UBMTTQVN thành phố khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024
Lượt xem: 107

UBMTTQVN thành phố Đồng Xoài vừa tổ chức hội nghị lần thứ 14, khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024, hiệp thương cử giữ chức danh chủ tịch UBMTTQVN thành phố. Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, bí thư thành ủy Đồng Xoài Hà Anh Dũng dự hội nghị.

anh tin bai

Trưởng ban dân vận Thành ủy Nguyễn Văn Hào thôi giữ chức vụ chủ tịch UBMTTQVN thành phố khoá V, nhiệm kỳ 2019-2024

Hội nghị đã tiến hành hiệp thương cho thôi tham gia ủy viên, thôi giữ chức danh chủ tịch UBMTTQVN thành phố khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Nguyễn Văn Hào – Trưởng ban dân vận, chủ tịch UBMTTQVN thành phố. Trước đó Thành ủy Đồng Xoài cũng đã điều động bà Nguyễn Thị Kim Dung – UVTV Thành ủy, phó chủ tịch HĐND thành phố đến nhận công tác tại UBMTTQVN thành phố và giới thiệu ứng cử chức danh chủ tịch UBMTTQVN thành phố.

anh tin bai

100% Ủy viên UBMTTQVN thành phố dự hội nghị đã thống nhất hiệp thương cử bà Nguyễn Thị Kim Dung tham gia UBMTTQVN thành phố, cử bổ sung ban thường trực và giữ chức danh chủ tịch UBMTTQVN thành phố khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhã Trâm

 
UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TP ĐỒNG XOÀI
Địa chỉ: 1375 đường Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 02713. 879.7171
Email: mattrandongxoai@yahoo.com.vn

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị