image banner
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Đồng Xoài
Nhiều công trình, hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Xoài lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029
Lượt xem: 625

Chào mừng đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) các cấp, Đại hội đại biểu MTTQVN thành phố Đồng Xoài lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029, Hê thống Mặt trận các cấp của thành phố ra sức thi đua thực hiện nhiều công trình, hoạt động sôi nỗi, ý nghĩa mang lại hiệu quả tích cực.

anh tin bai

Trao nhà đại đoàn kết cho hộ khó khăn của xã Tân Thành (TP. Đồng Xoài)

anh tin bai

Phường Tiến Thành (TP. Đồng Xoài) khánh thành công viên khu phố Làng Ba và trao quà cho hộ khó khăn

Các công trình, phần việc thi đua chủ yếu tập trung vào việc vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông; sửa chữa 7 nhà văn hóa khu dân cư; vận động kinh phí hỗ trợ xây dựng và bàn giao 10 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương cho hộ khó khăn về nhà ở thuộc các xã, phường; xây dựng công viên khu phố, tuyến đường cờ, trang bị thùng rác gia đình, trang trí cổng chào khu dân cư từ nguồn xã hội hóa nhằm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và xây dựng văn minh đô thị. Tổng nguồn kinh phí thực hiện các công trình chào mừng hơn 3 tỷ đồng.

anh tin bai

MTTQVN phường Tân Đồng (TP. Đồng Xoài) vận động xây dựng tuyến đường cờ theo mẫu

      Hòa cùng không khí chào mừng đại hội đại biểu MTTQVN thành phố Đồng Xoài, tiến tới đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Bình Phước lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029, hệ thống Mặt trận thành phố Đồng Xoài đã tham gia hoạt động đồng diễn “Bài ca Mặt trận tổ quốc Việt Nam” với hơn 500 người tham gia tại Quảng trường thành phố Đồng Xoài. Hoạt động đồng diễn diễn ra sôi nỗi, vui tươi và đoàn kết, lan tỏa tinh thần đại hội Mặt trận trong người dân thành phố. 

anh tin bai
anh tin bai

Hoạt động đồng diễn chào mừng Đại hội đại biểu MTTQVN thành phố Đồng Xoài lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029

 

Nhã Trâm

 
UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TP ĐỒNG XOÀI
Địa chỉ: 1375 đường Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 02713. 879.7171
Email: mattrandongxoai@yahoo.com.vn

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị