image banner
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Đồng Xoài
Hội LHPN thành phố Đồng Xoài sơ kết Đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ thành phố (nhiệm kỳ 2021-2026)
Lượt xem: 38

Hội LHPN thành phố Đồng Xoài vừa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyêt đại hội phụ nữ thành phố (nhiệm kỳ 2021-2026). Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, lãnh đạo thành phố Đồng Xoài dự hội nghị.

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị

    Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hội LHPN thành phố đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh và thành phố để triển khai thực hiện. Theo đó, nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh đề ra 9 chỉ tiêu và thành phố đề ra 8 chỉ tiêu cụ thể của phong trào phụ nữ. Qua giữa nhiệm kỳ thực hiện, các chỉ tiêu nghị quyết đều đạt và đúng tiến độ kế hoạch. Trong đó nhiều kết quả nổi bật như phát triển 709 hội viên mới, nâng tỷ lệ phát triển hội viên đạt 61,05%; hỗ trợ giúp 16 hộ thoát nghèo, 7/7 hộ thoát cận nghèo. Hiện tại thành phố không còn hộ nghèo và cận nghèo. Các cơ sở đã thành lập mới 11 tổ hợp tác với 97 thành viên.  Trong nữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết, Hội LHPN thành phố ngày càng khẳng định được vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

anh tin bai

 

Các đại biểu dự Hội nghị đã tập trung tham luận, đánh giá những kết quả đạt được trong công tác Hội và phong trào phụ nữ nửa đầu nhiệm kỳ, đồng thời đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Hội LHPN thành phố đề ra chỉ tiêu phấn đấu cuối nhiệm kỳ tăng thêm 5% hội viên (So với tổng số hội viên đầu nhiệm kỳ). Mỗi cơ sở Hội thành lập mới ít nhất 01 mô hình tập hợp phụ nữ đặc thù (phụ nữ cao tuổi, phụ nữ đơn thân, phụ nữ đi làm ăn xa...); mỗi cơ sở tiếp tục duy trì quản lý  tuyến đường “Sạch, xanh, sáng, đẹp và an toàn”; Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “ Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”.

anh tin bai

anh tin bai

Dịp này, Hội LHPN thành phố đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong giữa nhiệm kỳ và trao giải cuộc thi trực tuyến tuyên truyền về phong trào thi đua. 

Nhã Trâm

 
UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TP ĐỒNG XOÀI
Địa chỉ: 1375 đường Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 02713. 879.7171
Email: mattrandongxoai@yahoo.com.vn

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị