image banner
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Đồng Xoài
HỘI LHPN THÀNH PHỐ THỰC HIỆN TỐT MỤC TIÊU 4 PHỦ
Lượt xem: 80

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh và UBND thành phố về triển khai chiến dịch 90 ngày đêm thực hiện mục tiêu "4 phủ". Hội LHPN thành phố đã ban hành công văn và chỉ đạo Hội LHPN các xã, phường chủ động phối hợp tốt với các đơn vị Viettel và VNPT Bình Phước tổ chức cài đặt sim chính chủ có tích hợp chữ ký số cho hội viên phụ nữ tại đơn vị. Sau hơn 01 tháng triển khai mục tiêu 4 phủ, Hội LHPN thành phố và các xã, phường đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ.

 
anh tin bai

Hội LHPN phường Tân Đồng hỗ trợ cài đặt chữ ký số cho HVPN

8/8 cơ sở Hội phối hợp, tổ chức tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về chuyển đổi số, Đề án 06/CP, nhiệm vụ “4 phủ” đến cán bộ, hội viên phụ nữ. 100% cán bộ Hội từ thành phố đến cơ sở có điện thoại thông minh kết nối 4G; sử dụng tài khoản định danh điện từ để truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh.

anh tin bai

Hội LHPN phường Tiến Thành hỗ trợ cài đạt chữ ký số cho HVPN

Trong tháng tháng 5/2024, Hội LHPN thành phố đã phối hợp với Viettel và VNPT Bình Phước thực hiện cài đặt sim chính chủ tích hợp chữ ký số cho cán bộ, hội viên phụ nữ cơ sở tại các hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội PN các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tính đến thời điểm này, Hội LHPN thành phố và cơ sở phối hợp thực hiện được 08 hội nghị tập trung, có 225 cán bộ, hội viên phụ nữ tham dự hội nghị được cài đặt sim chính chủ tích hợp chữ ký số.

anh tin bai

HVPN phường Tân Thiện được hướng dẫn cài đạt CKS tại HN sơ kết giữa nhiệm kỳ

Ngoài ra, Hội LHPN các cơ sở còn đi đến từng hộ dân, hội viên phụ nữ để hướng dẫn và cài đặt chữ ký số cho hơn 550 hội viên phụ nữ, 4.006 hội viên có điện thoại Smartphone, 4.597 hội viên được định danh điện tử mức độ 2, 4.933 hội viên được cấp căn cước công dân.

anh tin bai

CBNV Viettel và VNPT Bình Phước chụp hình lưu niệm với lãnh đạo Hội LHPN thành phố, Đảng ủy phường Tân Đồng sau khi kết thúc hội nghị triển khai thực hiện mục tiêu 4 phủ

Trong thời gian tới, Hội LHPN thành phố tiếp tục chỉ đạo các xã, phường tập trung phối hợp với UBND và các ngành, đoàn thể địa phương và các đơn vị nhà mạng tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa của chiến dịch, chủ động đến từng hộ gia đình hướng dẫn và hỗ trợ nhân dân, hội viên phụ nữ thực hiện đạt các mục tiêu của chiến dịch.

 

                    Nguyễn Thị Hương- Hội LHPN thành phố

 
UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TP ĐỒNG XOÀI
Địa chỉ: 1375 đường Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 02713. 879.7171
Email: mattrandongxoai@yahoo.com.vn

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị