image banner
Admin
ĐẠI HỘI VII (2009)
Lượt xem: 277

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII được tổ chức trong các ngày 28, 29 và 30/9/2009 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội. Tham dự đại hội có 1.300 đại biểu, trong đó có 989 đại biểu chính thức và 311 đại biểu khách mời. Thành phần đại biểu dự có 330 đại biểu là Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá VI; 92 đại biểu của các tổ chức thành viên của Mặt trận ở Trung ương; 469 đại biểu do đại hội Mặt trận các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cử ra; 98 đại biểu do Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ định; 41 Đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài (trong đó có 13 người là Ủy viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VI). Cơ cấu có 262 đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm tỉ lệ 26,49%; 160 đại biểu là tín đồ và chức sắc các tôn giáo chiếm tỉ lệ 16,17%; 278 đại biểu là nữ chiếm tỉ lệ 28,11%; 479 đại biểu là người ngoài Đảng chiếm tỉ lệ 48,43%; 157 đại biểu là người có học học vị thạc sỹ, tiến sĩ chiếm tỉ lệ:15,87%; 629 đại biểu có trình độ đại học và trên đại học chiếm tỉ lệ: 63,59%; 60 đại biểu là các nhà doanh nghiệp, thuộc các thành phần kinh tế chiếm tỉ lê 6,06%; 380 đại biểu có trình độ cao cấp, cử nhân lý luận chính trị chiếm tỉ lệ:38,42%; 249 đại biểu là cán bộ Mặt trận chuyên trách các cấp chiếm tỉ lệ 25,17%; đại biểu cao tuổi nhất là Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam (92 tuổi); đại biểu trẻ tuổi nhất là bà Vũ Thị Xưa, dân tộc Pà Thẻn, Bí thư Chi đoàn Thanh niên thôn Nặm O, xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang (19 tuổi).

 

Tham dự đại hội còn có 4 đoàn đại biểu nước ngoài: Đoàn đại biểu Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân Trung quốc; Đoàn đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nước; Đoàn đại biểu Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia; Đoàn đại biểu Uỷ ban Bảo vệ cách mạng Cu Ba và trên 100 đại biểu đại diện các Đại sứ quán của các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

 

Chủ đề của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII là"Nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", đại hội lần này làđợt sinh hoạt chính trị của toàn Đảng, toàn quân và toàn thể nhân dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

 

Điểm mới của Đại hội lần này là lần đầu tiên đại hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tổ chức tuần tự từ cấp cơ sở đến toàn quốc: Đại hội Mặt trận cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) từ quý II đến quý III năm 2008; Đại hội Mặt trận cấp huyện (huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) từ quý IV năm 2008 đến quý I năm 2009; Đại hội Mặt trận cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) từ quý I đến quý II năm 2009. Tại đại hội ngoài việc thảo luận tại Hội trường chính, các đại biểu thảo luận tại 5 trung tâm nhằm tìm giải pháp để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận trong nhiệm kỳ 2009 – 2014. Đại hội sẽ phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lập thành tích chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước và ra lời kêu gọi các tầng lớp nhân dân ở trong nước và ở nước ngoài đoàn kết, đồng tâm hiệp lực cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân phát huy cao độ lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, đồng lòng chung sức thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

 

Đạị hội đã cử ra Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá VII (Nhiệm kỳ 2009 - 2014) gồm 355 vị, Đoàn Chủ tịch gồm 58 vị. Ban Thường trực gồm 9 vị.

 

 

Ông Huỳnh Đảm
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

 

 

Ông Vũ Trọng Kim
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

 

Các Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VII

 

 

Ông Lê Bá Trình

Bà Hà Thị Liên

Ông Hà Văn Núi

 

 

 

Ông Nguyễn Văn Pha

Ông NguyễnLam

Ông Trần Hoàng Thám

Bà Bùi Thị Thanh

 

Các Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VII

 

 

 

Linh mục Nguyễn Công Danh
Chủ tịch

Ủy ban Đoàn kết Công giáo VN

Ông Dương Quan Hà

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP. Hồ Chí Minh

Ông Phạm Xuân Hằng

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP. Hà Nội

 

 

 

Bà Hoàng Xuân Sính,Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Đại học dân lập Thăng Long

Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Ông Cư Hòa Vần, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân tộc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam


 


 DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TỊCH UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM KHOÁ VII

1.Ông Phạm  Quốc Anh

2.Ông Nguyễn Quốc Cường

3.Linh mục Nguyễn Công Danh

4.Ông Bùi Mạnh Hải

5.Ông Trần Hanh

6.Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa

7.Ông Vũ Xuân Hồng

8.Ông Bùi Văn Huấn

9.Bà Vũ Giáng Hương

10.Ông Đinh Thế Huynh

11.Bà Hà Thị Khiết

12.Ông Vũ Tiến Lộc

13.Ông Nguyễn Tiến Quân

14.Ông Nguyễn Văn Rinh

15.Ông Trần Ngọc Tăng

16.Ông Võ Văn Thưởng

17.Hoà thượng Thích Trí Tịnh

18.Ông Đặng Ngọc Tùng

19.Bà Phạm Thị Trân Châu

20.Ông Lưu Văn Đạt

21.Ông Phan Đình Diệu

22.Ông Lê Minh Hiền

23.Ông Đỗ Quang Hưng

24.Bà Rơ Chăm H’Yeo

25.Ông Lý Ngọc Minh

26.Hòa thượng Dương Nhơn

27.Ông Trương Công  Phú

28.Ông Trần Đình Phùng

29.Bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng

30.Ông Lù Văn Que

31.Ông Nguyễn Duy Quý

32.Bà Hoàng Xuân Sính

33.Bà Trần Thị Ngọc Sơn

34.Ông Võ Quốc Thắng

35.Ông Đỗ Duy Thường

36.Ông Lý Chánh Trung

37.Ông Lê Truyền

38.Hòa thượng Thích Thanh  Tứ

39.Ông Nguyễn Túc

40.Ông Cư Hòa Vần

41.Ông Nguyễn Văn Vĩnh

42.Ông Nguyễn Tiến Võ

43.Ông Huỳnh Đảm

44.Ông Dương Quan Hà

45.Ông  Phạm Xuân Hằng

46.Ông Phạm Quốc Huynh

47.Ông Vũ Trọng Kim

48.Ông Nguyễn Lam

49.Ông Phan Quang Lãm

50.Bà Hà Thị Liên

51.Ông Hà Văn Núi

52.Ông Nguyễn Văn Pha

53.Ông Trần Phùng

54.Ông Nguyễn Thanh Quang

55.Ông Trần Hoàng Thám

56.Bà Bùi Thị Thanh

57.Ông Trần Phù Tiêu

58.Ông Lê Bá Trình

DANH SÁCH UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM KHOÁ VII (NHIỆM KỲ 2009 – 2014)

1. Ông Phạm Quốc Anh, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam

2. Ông Lê Thúc Anh, Chủ tịch Liên Đoàn Luật sư Việt Nam

3. Ông Lê Vũ Anh, Phó Chủ tịch Hội Y tế công cộng Việt Nam

4. Ông  Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

5. Ông Ngô Thế Dân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội làm vườn Việt Nam

6. Linh mục Nguyễn Công Danh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

7. Ông Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ- Kim hoàn- Đá quý Việt Nam 

8. Ông Nguyễn Bá Duyệt, Phó Chủ tịch Hội Cứu trợ Trẻ em  tàn tật Việt Nam

9. Ông Phạm Minh Hạc, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam

10. Ông  Bùi Mạnh Hải, Chủ tịch Hội liên lạc với người VN ở nước ngoài.

11. Ông Hồ Ngọc Hải, Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam

12. Ông  Trần Hanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam  

13. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội  Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

14. Ông Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam

15. Ông  Bùi Văn Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng  cục Chính  trị  QĐND Việt Nam.

16. Bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng  

17. Ông Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử Việt Nam

18. Bà Vũ Giáng Hương,  Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam

19. Ông Nguyễn Xuân Hướng, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam

20. Ông  Đinh Thế Huynh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam  

21. Ông Cao Sỹ Kiêm, Chủ tịch Hiệp Hội  doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 

22. Ông Nguyễn Kiểm, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam   

23. Ông Hồ Uy Liêm, Q. Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học - kỹ thuật Việt Nam

24. Ông Nguyễn Anh Liên, Chủ tịch Hội  Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam

25. Ông Nguyễn Đình Liêu, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi  Việt Nam    

26. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam  

27. Ông  Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

28. Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng Hội Thánh Tin lành Việt Nam (Miền Bắc)

29. Ông  Đỗ Phượng, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam  

30. Ông  Trần Hồng Quân, Chủ tịch Hiệp Hội các trường ĐH và CĐ ngoài công lập Việt Nam

31. Ông Nguyễn Tiến Quân, Chủ tịch Liên minh các hợp tác xã Việt Nam

32. Ông Trần Vinh Quang, Chủ tịch Hiệp Hội  SXKD của người tàn tật Việt Nam    

33. Ông Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội  nạn nhân chất độc da cam -Dioxin Việt Nam  

34. Ông  Đào Soát, Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam  

35. Ông Phạm Song, Chủ tịch Tổng Hội  Y học Việt Nam  

36. Ông Trần Ngọc Tăng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

37. Ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam

38. Ông Nguyễn Tài Thu, Chủ tịch Hội Châm cứu Việt Nam

39. Ông Nguyễn Trung Thực, Chủ tịch Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt - Đức

40. Ông  Võ Văn Thưởng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

41. Hoà thượng Thích Trí Tịnh, Chủ tịch Hội đồng trị sự TW  Giáo hội Phật giáo Việt Nam  

42. Ông  Nguyễn Tấn Trịnh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam

43. Ông Nguyễn Thiện Trưởng, Chủ tịch Hội  Kế hoạch hoá Gia đình Việt Nam

44. Ông  Vũ Quốc Tuấn, Chủ tịch Hiệp Hội  Làng nghề Việt Nam

45. Ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam    

46. Ông Phan Thanh Ba, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Đắc Nông  

47. Ông Phan Thanh Bình, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Kiên Giang  

48. Ông Huỳnh Nam Bình, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Bến Tre 

49. Bà Hoàng Thị Bình, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Cao Bằng    

50. Ông Kiều Như Bổn, Chủ tịch UBMTTQ Ninh Thuận   

51. Ông Phạm Minh Chánh, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Khánh Hòa  

52. Bà Trương Thị Chi, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh  Bà Rịa - Vũng Tàu

53. Ông Nguyễn Thanh Dân, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh An Giang.

54. Ông  Từ Văn Diện, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Hà Tĩnh    

55. Ông Ma Từ Đông Điền, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Bắc Kạn  

56. Ông  Nguyễn Phụ Đông, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Bắc Ninh

57. Ông Thạch Dư, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Trà Vinh            

58. Ông  Phan Minh Đức, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Tây Ninh 

59. Ông  Trần Văn Gôm, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Bình Phước  

60. Ông Dương Quan Hà, Chủ tịch UB MTTQ thành phố Hồ Chí Minh

61. Ông Tống Văn Bé Hai, Chủ tịch UBMTTQ  tỉnh Tiền Giang

62. Ông Trương Quang Hai, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Bình Thuận

63. Ông Phạm Xuân Hằng, Chủ tịch UB MTTQ thành phố Hà Nội

64. Ông  Y Déc H’Dơk, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Đắc Lắc  

65. Ông Đặng Quang Hồng, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc

66. Ông Nguyễn Thế Hùng, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Bắc Giang        

67. Ông Nguyễn Thái Hùng, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Thái Bình         

68. Ông Phạm Quốc Huynh, Chủ tịch UB MTTQ thành phố Hải Phòng

69. Ông Bá Thanh Kia, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Phú Yên  

70. Ông  Sí Xuân Kìn, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Lào Cai     

71. Ông Lê Văn Lai, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Quảng Nam       

72. Bà Nông Thị Lâm, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Lạng Sơn     

73. Ông Phan Quang Lãm, Chủ tịch UB MTTQ  thành phố  Cần Thơ

74. Bà  Nay Lan, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Gia Lai  

75. Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Đồng Nai

76. Ông  Lương Văn Luyến, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Quảng Bình

77. Ông  Nguyễn Hồng Nhị, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Nghệ An           

78. Ông Quảng Trọng Ninh, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Bạc Liêu   

79.Bà  Đào Ngọc Nữ, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Bình Dương    

80. Ông Tẩn Vản Pao, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh  Lai Châu  

81.Ông Thào Sếnh Páo, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Sơn La  

82. Ông  Đinh Quang Phòng, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Hòa Bình         

83.Ông Trần Phùng, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế

84.Ông Nguyễn Hải Quân, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Đồng Tháp

85. Ông  Phạm Hồng Quang, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Ninh Bình 

86.Ông  Nguyễn Thanh Quang, Chủ tịch UB MTTQ thành phố  Đà Nẵng

87. Ông  Thạch Kim Sêng, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Sóc Trăng 

88. Ông Lương Trọng Thái, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Hà Nam  

89. Ông  Nguyễn Chí Thăng, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Quảng Ninh

90.Ông Phạm Xuân Thăng, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Hải Dương  

91.Ông Hồ Ngọc Thắng, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Lâm Đồng.       

92. Ông Nguyễn Đình Thanh, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Bình Định

93. Ông Trịnh Minh Thành, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Cà Mau  

94. Ông Lương Bằng Thiên, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh  Hậu Giang

95. Ông Lương Trung Thông, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Quảng Trị     

96. Ông Hà Văn Thương, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Thanh Hóa        

97.Ông  Bùi Tân Tiến, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Nam Định    

98. Ông Trần Phù Tiêu, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Phú Thọ    

99. Ông  Giàng A Tính, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh  Điện Biên          

100. Ông  Bàn Xuân Triều, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Tuyên Quang

101. Ông Đào Quốc Trịnh, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Hưng Yên   

102. Ông  Trần Bình Trọng, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Kon Tum          

103. Ông Võ Lê Tuấn, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Long An    

104. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Quảng Ngãi

105.Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Thái Nguyên

106. Ông  Lê Văn Ửng, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Vĩnh Long  

107. Ông  Sùng A Vàng, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Yên Bái  

108. Ông  Bàn Đức Vinh, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Hà Giang         

109. Ông Trần Đông A, Nguyên PGĐ BV Nhi đồng 2 - TP. Hồ Chí Minh    

110. Ông Phan Kế An, Uỷ viên Hội  Mỹ Thuật Việt Nam  

111. Ông Trần Thoại Duy Bảo, Nguyên Viện trưởng phân viện Vật lý tại TP. Hồ Chí Minh

112. Bà Phạm Thanh Bình, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Công nghệ và phát triển    

113. Ông Ngô Huy Cẩn, Phó Chủ tịch Hội  Cơ học thuỷ khí Việt Nam      

114. Ông Nguyễn Hữu Có, Nguyên BT Bộ QP chính quyền Sài Gòn

115. Ông Trịnh Anh Cơ, Tổng thư ký Hội Trắc địa bản đồ viễn thám Việt Nam 

116. Bà Nguyễn Thị Kim Cương,  Phó Chủ tịch Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi TP. Hồ Chí inh

117. Ông Lê Dân, Nghệ sỹ ưu tú, Đạo diễn điện ảnh    

118. Ông Nguyễn Ngọc Đào, Phó Trưởng khoa đào tạo, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

119. Ông Đàm Trung Đồn, Nguyên chủ nhiệm bộ môn Vật lý- Đại học Quốc gia Hà Nội

120. Ông  YA Đuck, Phó Chủ tịch UBMTTQ  tỉnh Lâm Đồng  

121. Ông Nguyễn Đăng Dung, Giảng viên khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội       

122. Ông Ninh Viết Giao, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian tỉnh Nghệ An.     

123. Ông Nguyễn Hữu Hạnh, Nhân sỹ thành phố Hồ Chí Minh  

124. Ông Phan Hòa, Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế  

125. Bà Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Xã hội 

126. Ông  Phạm Ngọc Hùng, Nhân sỹ Thành phố Hồ Chí Minh 

127. Ông Quách Sỹ Hùng, Giảng viên Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh    

128. Ông Phạm Khiêm Ích, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học- Xã hội

129. Bà Linh Nga Niê Kdam, Nhà nghiên cứu Văn hóa dân gian Tây Nguyên

130. Ông Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Dân lập Mari Quyri – Hà Nội

131. Bà Bùi Thị Lạng, Chuyên viên KH  Sở KHCN và Môi trường TP. Hồ Chí Minh

132. Bà Trần Thị Lành, Viện trưởng Viện sinh thái - Chính sách Xã hội

133. Ông Trần Đình Long, Viện sĩ - Chủ tịch Hội Giống cây trồng Việt Nam

134. Ông Lê Mã Lương, Thiếu tướng anh hùng lực lượng vũ trang,  Giám đốc Bảo tàng lịch sử  uân sự Việt Nam

135. Ông Trương Hán Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật  TP. Hồ Chí Minh   

136. Ông Phạm Duy Nghĩa, Trưởng bộ môn Luật - Kinh doanh - Khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội

137. Ông Hồ Ngọc Nhuận, Nhân sỹ TP. Hồ Chí Minh 

138. Ông Đinh Bằng Phi, Nghệ sĩ nhân dân - Hội sân khấu TP. Hồ Chí Minh 

139. Ông  Cao Xuân Phổ, Ủy viên Ban chấp hành Hội khoa học Đông Nam Á

140. Ông  Trình Quang Phú, Viện trưởng  Viện Nghiên cứu phát triển phương  Đông  

141. Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Cán bộ nghiên cứu Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

142. Bà  Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, TP. Hồ Chí Minh 

143. Bà Lương Tú Quyên, Phó chủ nhiệm khoa Quy hoạch- Đại học Kiến trúc.

144. Ông Phạm Bích San, Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam

145. Bà Hoàng Xuân Sính, Chủ tịch HĐQT trường Đại học dân lập Thăng Long.

146. Bà Trần Thị Ngọc Sơn, Phó Trưởng phòng Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long

147. Ông Chu Phạm Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

148. Bà Nguyễn Ngọc Sương, Nhà giáo ưu tú, nguyên giảng viên đại học Khoa học tự nhiên TP. Hồ hí Minh

149. Ông Trần Văn Tấn, Nhà giáo nhân dân, nguyên giảng viên đại học sư phạm TP. Hồ Chí Minh  

150. Ông Trần Hữu Thăng, Phó Chủ tịch Tổng Hội Y học Việt Nam

151. Ông Lương Tấn Thành,  Nguyên Trưởng khoa Hóa sinh Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội  

152. Ông Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam  

153. Ông Ca Lê Thuần, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh

154. Ông Trần Công Toại, Viện trưởng viện Công nghệ và quản trị thành phố Hồ Chí Minh  

155. Ông Lều Thọ Trình, Nguyên giảng viên Trường Đại học xây dựng Hà Nội

156. Ông Lý Chánh Trung, Nhân sỹ TP Hồ Chí Minh

157. Ông Nguyễn Thành Trung, Anh hùng lực lượng vũ trang, Nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng Cty Hàng không Việt Nam

158. Bà  Lương Thị Trường, Giám đốc Trung  tâm vì sự phát triển bền vững miền núi

159. Ông Trần Tý, Giám đốc TT Địa Môi trường- Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam  

160. Ông Nguyễn Văn Vy, Nguyên Hiệu trưởng trường Văn hóa nghệ thuật  tỉnh Đồng Nai.   

161. Ông  Y Brơm, Nguyên Phó giám đốc Sở Văn hoá Thông tin tỉnh Gia Lai

162. Bà Trương Thị Bẩy, Ủy viên UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc  khóa VIII

163. Bà Nguyễn Thị Bích, Ủy viên Ban chấp hành Hội Phụ nữ thị trấn Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình

164. Bà H’Hoa Byă, Bí  thư  tỉnh  đoàn TNCS  TP. Hồ Chí Minh tỉnh  Đắc Lắc.

165. Bà Phù Thị Chuyên, Chi hội trưởng hội Phụ nữ thôn Trung Sơn, xã  Hữu Sản, Bắc Quang, Hà Giang. 

166. Ông Điểu Hà Điệp, Người tiêu biểu xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

167. Ông Cao Lê Đức, Người tiêu biểu thôn Ông Chinh, xã Hóa Tiến huyện Minh Hóa Tỉnh Quảng ình

168. Bà Bờ Ríu Thị Gươnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam   

169. Bà Phạm Thị Hạ, Kế toán xí nghiệp bao bì Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu tỉnh Nghệ An

170. Bà Hầu Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

171. Bà Ka Lệ Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.    

172. Bà Diệp Thị Huyền, Cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên    

173. Bà Đàng Thị Mỹ Hương, Hiệu trưởng Trường Dân tộc Nội trú  tỉnh Ninh Thuận    

174. Bà Đinh Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch MTTQ  huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.  

175. Bà Ma Hương, Giáo viên trường THPT xã  DRó, huyện  Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.  

176. Bà Rơ Chăm H’Yeo, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai  

177. Bà Y Lan, Trưởng Phòng y tế huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

178. Bà Lý Thị Liền, Phó Chủ tịch HĐND xã Mường Hum, huyện Bát Sát, Lào Cai

179. Bà Củng Thị Mẩy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

180. Ông A Minh, Phó Chủ tịch UBMTTQ xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum    

181. Ông Vương Đức Minh, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang  

182. Bà Phùng Lê Na, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Phụ nữ huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

183. Ông Xeo Văn Nam, Bí thư Đảng uỷ xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh  Nghệ An.

184. Bà Lồ Thị Hồng Nhinh, Cán bộ Trung tâm Y tế dự phòng huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

185. Bà Y Pan, Người tiêu biểu xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum.

186. Ông Lường Văn Pẩu, Phó Chủ tịch MTTQ xã Noong  Lay, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

187. Bà Tao Thị Pêm, Người tiêu biểu xã  Bản Hon, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.  

188. Ông Cao Phai,  Người tiêu biểu huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

189. Bà Lò Thị Phấn, Người tiêu biểu xã Xiêng Pằn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

190. Bà Chi Thị Phiến, Người tiêu biểu xóm Khuổi Khom xã Kim Cúc huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng

191. Bà Vì Thị Phượng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện  Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.    

192. Bà Giàng Cố Phượng, Chi Hội trưởng Hội Nông dân bản Xeo Hay, xã Can Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

193. Ông Lợi Hồng Sơn, Nguyên Trưởng khoa phẫu thuật Nhi, bệnh viện Việt - Đức

194. Ông Hoàng Văn Sương, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Mường La, tỉnh  Sơn La.  

195. Ông Hồ Văn Thà, Cán bộ Quản lý điện tại trung tâm huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

196. Bà Chang Thị Hồng Thanh, Cán bộ Trung tâm Y tế Huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.  

197. Bà Vương Thị Thảo, cán bộ xã Túng Sán, huyện  Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.    

198. Ông Điểu Thiệt, Chủ trang trại xã Đồng Nơ, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước.    

199. Ông Côn Thương, Chủ tịch MTTQ huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị.

200. Bà Chang Thị Thuỷ, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nậm Khao, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

201. Ông Lô Xuân Tình, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Kim  Đa, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

202. Ông Sìn Văn Toán, Cán bộ chuyên trách UBMTTQ huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu.

203. Ông  Đinh Văn Trung, Trạm Phó Khuyến nông, huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi    

204. Ông Thổ Út, Ủy viên Thường trực UBMTTQ tỉnh Đồng Nai

205. Ông Hồ Thanh Xoa, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã A Ngo, huyện A Lưới,  tỉnh Thừa Thiên - Huế.  

206. Bà Bàn Thị Xuyên,  Bác sĩ Viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng TP Bắc Giang, Bắc Giang  

207. Chánh Phối sư Huỳnh Văn Bảy, Trưởng Ban TT Hội thánh Cao đài Tiên Thiên     

208. Ông Tống Hồ Cầm, Phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh   

209. Linh mục Thiện  Cẩm,  Phó Chủ tịch  Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

210. Linh mục Trần Mạnh Cường, Chủ tịch Ủy Đoàn kết Công giáo tỉnh Đắc Lắc    

211. Ông Nguyễn Tấn  Đạt, Phó Trưởng ban thường trực Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hoà Hảo.

212. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Chánh Hội trưởng, trưởng ban quản lý Thánh Đức Tổ Đình Cao đài Chiếu Minh Tam Thanh

213. Đại trưởng lão Trần Tích Định, Hội trưởng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Đường Nam Tông Minh Sư đạo

214. Ông Bùi Văn Đương, Phó ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hoà Hảo

215. Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Trưởng ban Hướng dẫn phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam  

216. Mục sư Y Ky Ê Ban, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắc Lắc

217. Linh mục Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu  

218. Linh mục Nguyễn  Đức Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết  Công giáo Việt Nam  

219. Nữ tu Bùi Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công  giáo TP Hồ Chí Minh  

220. Ông Nguyễn Phương Hiếu, Hội trưởng Ban Trị sự Trung ương Tịnh độ Cư sĩ Phật hội  

221. Mục sư  Vũ  Quang  Huyên, Mục sư, quản nhiệm Hội Thánh tin lành TP. Nam Định  

222. Mục sư Phùng Quang  Huyến, Phó Hội trưởng Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc)

223 Linh  mục Nguyễn Tấn Khoá, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VI

224. Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên, Ủy viên thủ quỹ Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

225. Sư cô Thích nữ Tín Liên,  Uỷ viên Ban Giáo dục Tăng ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam  

226. Ông Nguyễn Văn Lộ, Phó ban trị sự đạo Bửu Sơn Kỳ Hương

227. Nữ tu Nguyễn Thị Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

228. Chánh Phối sư Võ Văn Nho, Trưởng Ban TT Hội thánh Cao đài Ban chỉnh đạo.

229. Hòa thượng Dương Nhơn,  Phó  Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

230. Hòa thượng Thích Từ Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

231. Hòa thượng Đào  Như, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo thành phố Cần Thơ

232. Hòa thượng Danh Nhưỡng, Phó Pháp chủ Giáo hội  Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Phật giáo Khơ me tỉnh Kiên Giang.

233. Linh mục Dương Phú Oanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam    

234. Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự thành hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh 

235. Hòa thượng Thích  Thanh  Sam, Trưởng  ban Trị sự tỉnh Hội phật giáo tỉnh  Bắc Ninh  

236. Ông  Haji Idrí lsmail, Trưởng ban Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo TP. Hồ Chí Minh  

237.  Linh mục Phan  Đình  Sơn, Chủ tịch Ủy  ban  Đoàn  kết Công  giáo Việt Nam thành  phố  Cần Thơ

238. Hoà thượng Thích Thiện Tâm, Uỷ viên thường trực Hội đồng Trị sự, phó ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam

239.  Thái đầu sư Trần Đức Tăng, Trưởng ban thường trực Hội thánh Cao đài Minh Chơn Đạo.  

240. Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam    

241. Hòa Thượng Thích  Đức Thanh, Phó trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế  

242. Phối sư Thượng Hậu Thanh, Chức sắc lãnh đạo Hội  thánh Truyền giáo Cao Đài    

243. Đầu sư Thượng Tám Thanh, Chưởng quản  Hội  thánh Cao đài Tây Ninh

244. Ông Nguyễn Hữu Nghi, Phó Ban vận động đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa

245. Hòa thượng Thích Chơn Thiện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

246. Ông Phạm Trung Thứ, Trưởng ban Quản lý Minh Lý Đạo- Tam Tông Miếu

247. Ông Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa hảo Trưởng ban đại diện tại tỉnh Đồng Tháp.

248. Ông Nguyễn Thức, Chủ tịch Hội đồng tinh thần tôn giáo Baha’i Việt Nam

249. Hòa Thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ nhiệm HĐTV Tôn giáo của UBTWMTTQ Việt Nam.

250. Linh mục Phan Khắc Từ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

251. Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Tu sĩ phật giáo, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

252. Hòa Thượng Thích Quảng Xả, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban  Trị sự Phật giáo tỉnh Kon Tum  

253. Hòa thượng Thạch  Sok Xane, Phó Chủ tịch TT Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh.

254. Bà Đồng Thị Ánh, Giám đốc Công ty TNHH Ánh Vy- Bình Định

255. Ông Nguyễn Văn Bình, Tổng Giám đốc Công ty Thép HPS-Thành phố Hải Phòng  

256. Ông  Phạm Đức Bình, Chủ tịch HĐQT Cty TNHH Thanh Bình, tỉnh Đồng Nai.    

257. Ông Lê Hải Châu, Tổng Giám đốc Công ty Tài Chính, đầu tư, xây dựng Chu Việt - TP. Hồ Chí Minh

258. Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa tỉnh Thanh Hoá    

259. Ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Phú Thái

260. Ông Phạm Văn Du, Chủ nhiệm Hợp tác xã dịch vụ Duy Sơn 2- huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

261. Ông Vũ Mạnh Hà, Tổng Giám đốc Công ty CPCN Tàu thủy và xe máy ViNaShin  

262. Ông Triệu Quốc Huân, Chủ nhiệm HTX Ngôi Sao Sáng,  thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

263. Bà Phạm Thị Diệu Hiền, Giám đốc Cty TNHH XDTM Diệu Hiền tại TP Cần Thơ.  

264. Ông Đỗ Quang Hiển, Tổng Giám đốc Cty Điện tử - Điện máy T&T, tại Hà Nội       

265. Ông Đoàn Văn Hợi, Chủ nhiệm HTXNN xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

266. Ông Trần Khắc Hùng, Chủ tịch HĐQT các công ty thuộc Tập đoàn SARA

267. Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Giám đốc Công  ty TNHH Hướng Dương- Cát Bà, thành phố Hải Phòng.  

268. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, Tổng Giám đốc Công  ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư phát triển Việt Nam   

269. Ông  Đặng Văn Khoa, Chủ tịch HĐQT Cty Việt Văn Khoa Sài Gòn               

270. Ông Nguyễn Chánh Khê, Doanh nhân khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh

271. Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Lệ tỉnh Bình Phước

272. Ông Đỗ Long, Tổng Giám đốc Cty SX HTD Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

273. Ông Lý Ngọc Minh, Tổng Giám đốc cty TNHH Minh Long, tỉnh Bình Dương.  

274. Ông Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh

275. Ông Huỳnh Hữu Nghĩa, Chủ nhiệm HTX gốm sứ Thái Dương, tỉnh Đồng Nai.     

276. Ông Tài Phương, Chủ tịch Công ty Bắc Mỹ tại TP. Hà Nội 

277. Bà Huỳnh Thị Ri, Giám đốc Quỹ  tín dụng Nhân dân Mỹ Bình- tỉnh An Giang.    

278. Ông  Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Bắc Giang

279. Ông Hà Văn Thắm, Chủ tịch Hiệp hội Công thương thành phố Hà Nội

280. Ông Võ Quốc Thắng,  Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đồng Tâm, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam  

281. Ông Trần Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty cổ phần DIPLOMAT

282. Ông Trần Kim Thành, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Kinh Đô, TP. Hồ Chí Minh  

283.  Vưu Khải Thành, Tổng giám đốc Tổng Cty Bình Tiên ( Bitis)

284. Ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín

285. Bà Đào Thu Thảo, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh phát

286. Ông  Đào Lê Thảo, Giám đốc Cty TNHH Dịch vụ Công nghệ Mạng, Hà Nội

287. Ông Lê Ngọc Thiệp, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành công ty TNHH MTV-  Điện lực Hải Phòng

288. Ông Đỗ Hoàng Thiệu, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng cổ phần Việt Á

289. Ông Nguyễn Gia Thọ, Chủ nhiệm Hợp tác xã Song Long- thành phố Hà Nội

290. Ông Vũ Văn Tiền,  Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Cty cổ phần XNK tổng hợp Hà Nội.

291. Bà Nguyễn Thị Huệ Trinh, Tổng Giám đốc Cty TNHH SX-TM-DV Thuận An    

292. Ông Trần Quang Tuấn, Giám đốc Công ty xây lắp & công nghiệp tàu thủy Miền Trung  

293. Ông Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch HĐQT Công ty Du lịch Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh.  

294. Ông Phương Hữu Việt, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Việt Phương  

295. Bà Trương Kim Anh, Giám đốc Đối ngoại Cty Thương mại hải sản bang Texas, Cố vấn đối ngoại cộng đồng người Châu Á của  Bộ Tư pháp Hoa Kỳ

296. Ông Nguyễn Trọng Bình, Tiến sĩ- Trung tâm Nghiên cứu phát triển toàn cầu PFIZER, California, Hoa Kỳ

297.Ông Châu Văn  Chi, Ủy viên BTV Hội hữu nghị Việt Nam - Căm pu chia  

298. Ông Nguyễn Quý Đạo, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp  

299. Ông Hoàng Văn Diểu, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Lào

300. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch Hội hỗ trợ Phụ nữ và TN  Việt Nam tại Đức    

301. Ông Đỗ Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga

302. Ông Hoàng Lộc, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Anh

303. Ông Nguyễn Thành Mỹ, Chủ  tịch  Công ty American  Dye  Sou rce- Canađa 

304. Ông Hà Thuỷ Nguyên, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hà Thuỷ Nguyên, Kiều bào tại Newzealand.

305. Ông Trần Bá Phúc, Luật sư- Chủ tịch Hội Việt Kiều thành phố Melbourne- Australia  

306. Ông Cao Văn San, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Sakon Nakhon- Thái Lan

307. Ông Lê Văn Tâm, Giám đốc Công ty Vinaseiko, Hội viên Tổng hội người Việt Nam tại Nhật  

308. Ông Nguyễn Văn Thái, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại  Ba Lan “Đoàn kết và Hữu nghị”

309. Ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Séc

 310. Ông Ngô Xuân Thanh,  Kiều bào tại Đan Mạch.

311. Bà Phan Bích Thiện, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hunggary

312. Bà Phạm Thị Trân Châu, Phó Chủ nhiệm HĐTV về KH- GD  của UBTƯ MTTQ Việt Nam 

313. Ông Hồ Ngọc Cứ, Phó Chủ nhiệm HĐTV về Dân chủ pháp luật của UB TƯ MTTQ Việt Nam

314. Ông Lưu Văn Đạt, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ pháp luật của UBTƯMTTQ Việt Nam.  

315. Ông Phan Đình Diệu, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về KH - GĐ của UBTƯ MTTQ Việt Nam. 

316. Ông Nguyễn Lân Dũng, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về KH - GD của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

317. Ông  Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội thân nhân kiều bào thành phố Đà Nẵng.

318. Ông Trần Ngọc Đường, Chuyên gia cao cấp Văn phòng Quốc hội.  

319. Ông Trần Hậu, Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Mặt trận.    

320. Ông Lê Minh Hiền, Ủy viên  Thường trực UBTƯ MTTQ VN  khoá VI.

321. Ông Đỗ Quang Hưng, Giảng viên khoa Khoa học chính trị Trường Đại học Khoa hoc xã hội và nhân văn.  

322. Ông  Nguyễn Minh Hồng, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng tiến bộ y học Việt Nam.

323. Bà Y Mưởi, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Kon Tum.    

324. Đại đức  Danh  Lung, Ủy viên Hội đồng tư vấn về Văn hoá của UBTƯMTTQ Việt Nam.

325. Ông Nguyễn Ngọc Minh, Thầy thuốc nhân dân - Nguyên Chủ tịch Liên hiệp các hội KHKT TT- Huế.  

326. Ông Trương Công  Phú, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Kinh tế của UBTƯ MTTQ Việt Nam.    

327. Ông Trần Đình Phùng, Ủy viên  Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam  khóa VI     

328. Ông Lù Văn Que, Phó Chủ nhiệm HĐTV về Dân tộc của UBTƯ MTTQ  Việt Nam.

329. Ông Nguyễn Duy Quý, Chủ nhiệm HĐTV về Văn hoá của UBTƯ MTTQ Việt Nam.    

330. Ông Đỗ Tấn Sĩ, Phó Chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài - TP. Hồ Chí Minh.

331. Ông Đỗ Duy Thường, Nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách  UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VI    

332. Bà Trần Thị Đoan Trang, Trưởng phòng Khám bệnh, Bệnh viện TƯ Huế.

333. Ông Lê Truyền, Nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách  UBTƯ MTTQ VN  khóa VI

334. Ông Nguyễn Túc, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Xã hội UBTƯMTTQ Việt Nam   

335. Ông Tương Lai, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Xã hội của UBTƯ MTTQ Việt Nam

336. Bà Lương Bạch Vân, Phó Chủ tịch UBMTTQ  TP. Hồ Chí Minh

337. Ông Cư Hòa Vần, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VI, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân tộc của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

338. Ông Bằng Việt, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

339. Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Ủy viên Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VI

340. Ông Nguyễn Tiến Võ, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Đối ngoại kiều bào

341. Ông Huỳnh Đảm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VI

342. Ông Nguyễn Quang Du, Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận

343. Ông Bùi Xuân Đức, Phó Trưởng Ban Dân chủ pháp luật cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam

344. Bà Má Thị Hà, Chuyên viên Ban DT&TG Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam

345. Ông Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác lý luận, cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam

346. Ông Lê Sơn Hải, Trưởng Ban Kinh tế và Đối ngoại, Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam

347. Ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên TƯ Đảng Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VI

348. Ông Nguyễn Lam, Ủy viên Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VI

349. Ông Đinh Đức Lập, Tổng Biên tập báo Đại Đoàn Kết

350. Bà Hà Thị Liên, Ủy viên Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VI

351. Ông Hà Văn Núi, Ủy viên Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VI

352. Ông Nguyễn Văn Pha, Ủy viên Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VI

353. Ông Trần Hoàng Thám, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh

354. Bà Bùi Thị Thanh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình

355. Ông Lê Bá Trình, Ủy viên Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VI.

* Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ VII, ngày 10 tháng 1 năm 2012 đã nhất trí bổ sung Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2009 - 2014 gồm:

1. Ông Đào Duy Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân VN.

2. Ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

3. Bà Cù Thị Hậu, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam.

4. Ông Phạm Mạnh Hùng,  Chủ tịch Tổng hội Y  học Việt Nam.

5. Ông Nguyễn Bá Thuỷ, Chủ tịch Hội kế hoạch hoá gia đình Việt Nam.

6. Ông Lưu Duy Dần, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam.

7. Ông Bùi Văn Hai, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ.

8. Ông Vy Văn Vũ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai.

9. Ông Lê Hùng Phi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình.

10. Ông Cù Quang Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp.

11. Ông Nguyễn Ngọc Minh, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.

12. Ông Nguyễn Xuân Thu, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh.

13. Ông Hoàng Văn Toàn, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc.

14. Ông Đinh Văn Dực, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hoà Bình.

15. Ông Trần Văn Chuyện, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng.

16. Ông Ngô Sách Thực, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang.

17. Ông Lương Anh Tế, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương.

18. Bà Hoàng Thanh Bình, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng.

19. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng ban Tuyên giáo cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

20. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng ban Phong trào cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

21.Ông Vương Văn Nam, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

22. Ông Nguyễn Công Nguyên, Trưởng ban Kinh tế và Đối ngoại cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

23. Ông Phùng Khánh Tài, Chánh Văn phòng cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

24. Ông Võ Văn Thiện, Trưởng ban Công tác phía Nam cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 
UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TP ĐỒNG XOÀI
Địa chỉ: 1375 đường Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 02713. 879.7171
Email: mattrandongxoai@yahoo.com.vn

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị