image banner
Admin
ĐẠI HỘI VI (2004)
Lượt xem: 211
I. ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông Phạm Quốc Anh

2. GS. Vũ Đình Bách

3. Ông Nguyễn Mạnh Cầm

4. GS. Hoàng Đình Cầu

5. GS. Phạm Thị Trân Châu

6. GS. Phan Đình Diệu

7. Ông Phạm Thế Duyệt

8. Ông Huỳnh Đảm

9. GS, VS. Nguyễn Văn Đạo

10. GS. Lưu Văn Đạt

11. Bà Cù Thị Hậu

12. Ông Lê Minh Hiền

13. Ông Đặng Vũ Hiệp

14. GS, VS. Vũ Tuyên Hoàng

15. Ông Vũ Xuân Hồng

16. Ông Bùi Văn Huấn

17. Bà Vũ Giáng Hương

18. Ông Nguyễn Khánh

19. Bà Hà Thị Khiết

20. Linh mục Nguyễn Tấn Khóa

21. Ông Vũ Ngọc Kỳ

22. Bà Hà Thị Liên

23. Ông Trần Thành Long

24. Ông Phạm Lợi

25. Ông Vũ Tiến Lộc

26. Ông Lý Ngọc Minh

27. Bà Nguyễn Thị Xuân Mỹ

28. Hòa thượng Dương Nhơn

29. Ông Vũ Oanh

30. Bà Tòng Thị Phóng

31. Ông Trần Đình Phùng

32. GS. Nguyễn Ngọc Phượng

33. Ông Hoàng Bình Quân

34. Ông Nguyễn Tiến Quân

35. GS, VS. Nguyễn Duy Quý

36. GS. Hoàng Xuân Sính

37. TS. Trần Thị Ngọc Sơn

38. Bà Trần Ngọc Sương

39. Ông Võ Quốc Thắng

40. Ông Đặng Quân Thụy

41. Ông Đỗ Duy Thường

42. Ông Nguyễn Văn Thưởng

43. Hòa thượng Thích Trí Tịnh

44. GS. Lý Chánh Trung

45. Ông Lê Truyền

46. Ông Nguyễn Túc

47. Ông Lê Bá Trình

48. Ông Cư Hòa Vần

49. Ông Nguyễn Hồng Vinh

50. Ông Nguyễn Văn Vĩnh

51. Ông Nguyễn Tiến Võ

52. Bà Rơ Chăm H' Yeo

II. BAN THƯỜNG TRỰC

1. Ông Phạm Thế Duyệt

2. Ông Huỳnh Đảm ( Được Hội nghị Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 5, khoá VI cử giữ chức Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam)

3. Ông Lê Minh Hiền

4. Bà Hà Thị Liên

5. Ông Trần Đình Phùng

6. Ông Đỗ Duy Thường

7. Ông Lê Truyền

8. Ông Nguyễn Văn Vĩnh

9.Ông Lê Bá Trình (Được bầu bổ sung tại Hội nghị Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 2 khoá VI)

10.Ông Vũ Trọng Kim (Được bầu bổ sung tại Hội nghị Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 5 khoá VI và được cử giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam)

11. Ông Nguyễn Văn Pha (Được bầu bổ sung tại Hội nghị Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 5 khoá VI)

12.Ông Nguyễn Lam, (Được bầu bổ sung tại Hội nghị Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 5 khoá VI)

III. CHỦ TỊCH CÁC PHÓ CHỦ TỊCH, UỶ VIÊN THƯỜNG TRỰC

1.Ông Phạm Thế Duyệt - Chủ tịch

2.Ông Huỳnh Đảm - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký

3.Ông Lê Truyền - Phó Chủ tịch chuyên trách

4.Ông Đỗ Duy Thường - Phó Chủ tịch chuyên trách

5.Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Phó Chủ tịch không chuyên trách

6.Linh mục Nguyễn Tấn Khóa - Phó Chủ tịch không chuyên trách

7.Bà Hoàng Xuân Sính - Phó Chủ tịch không chuyên trách

8.Ông Cư Hòa Vần - Phó Chủ tịch không chuyên trách

9.Ông Phạm Lợi - Phó Chủ tịch không chuyên trách

10. Ông Trần Thành Long - Phó Chủ tịch không chuyên trách

11. Ông Lê Minh Hiền - Uỷ viên thường trực

12. Bà Hà Thị Liên - Uỷ viên thường trực

13. Ông Trần Đình Phùng - Uỷ viên thường trực

14. Ông Nguyễn Văn Vĩnh - Uỷ viên thường trực

15.Ông Lê Bá Trình (Được bầu bổ sung tại hội nghị Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 2 khoá VI)

16.Ông Vũ Trọng Kim (Được bầu bổ sung tại hội nghị Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 5 khoá VI và được cử giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam)

17. Ông Nguyễn Văn Pha (Được bầu bổ sung tại hội nghị Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 5 khoá VI)

18.Ông Nguyễn Lam, (Được bầu bổ sung tại hội nghị Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 5 khoá VI)

IV. UỶ VIÊN DANH DỰ UỶ BAN TRUNG ƯƠNG

1. Nhà thơ Cù Huy Cận - Nguyên Uỷ viên danh dự Uỷ ban Trung ương    Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa V.

2. Luật sư Trần Ngọc Liễng - Nguyên Uỷ viên danh dự Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa V.

3. GS. Lâm Công Định - Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa V.

4. Bà Nguyễn Thị Nữ - Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa V.

5. Luật sư Nguyễn Thành Vĩnh - Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa V.

V. UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

1.GS.Bác sĩ Trần Đông A-Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh.

2.  Họa sĩ  Phan Kế An - Uỷ viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.

3.  Ông Phạm Quốc Anh - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

4.GS,TS.Vũ Đình Bách - Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội.

5.Mục sư Y Ky Ê Ban - Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắc Lắc.

6.Ông Điểu Bang - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắc Nông.

7.Ông Lê Đức Bảo - Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật Công trình SEEN thuộc Liên hiệp các Hội khoa học - kỹ thuật Việt Nam.

8.TS. Trần Thoại Duy Bảo - Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

9.Bà Bùi Thị Bảo - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Ximăng Chinfon thành phố Hải Phòng.

10.Phối sư Huỳnh Văn Bảy - Chánh Văn phòng Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên, Bến Tre.

11.Ông Nguyễn Văn Bênh - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Ninh.

12.Ông Ama Bhiang - (Dân tộc Êđê) Nguyên Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắc Lắc.

13.TS. Phạm Thanh Bình  - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu công nghệ và phát triển.

14.Ông Nguyễn Văn Bình - Tổng giám đốc Công ty Thép HPS, thành phố Hải Phòng.

15.Ông Phạm Đức Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thanh Bình, tỉnh Đồng Nai.

16.Bà H' Hoa Byă - (Dân tộc Mơnông) Phó Bí thư tỉnh đoàn tỉnh Đắc Lắc.

17.Ông Y Brơm - (Dân tộc Bana) Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Gia Lai.

18.Ông Nguyễn Mạnh Cầm - Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

19.Ông Tống Hồ Cầm - Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

20.Linh mục Thiện Cẩm - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo VN.

21.Ông Lương Sĩ Cần - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ.

22.GS, TS. Ngô Huy Cẩn - Tổng thư ký Hội Cơ học thủy khí Việt Nam.

23.GS. Hoàng Đình Cầu - Nguyên Chủ tịch Tổng hội Y dược học Việt Nam

24.GS,TS. Phạm Thị Trân Châu - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội hóa sinh VN.

25.Ông Rơ Ô Cheo- Anh hùng LLVTND, Chỉ huy phó Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai.

26.Ông Châu Văn Chi - Phó Chủ tịch hội Việt kiều thành phố Phnôm Pênh, Campuchia.

27.Bà Phạm Thị Minh Chiến - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Nam.

28.Bà Lý Thị Chướng - (Dân tộc Mảng) Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Nậm Ban, Sìn Hồ, Lai Châu.

29.Bà Phù Thị Chuyên - (Dân tộc Pà Thẻn) nông dân làm kinh tế giỏi thôn Trung Sơn, xã Hữu Sản, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

30.Ông Nguyễn Hữu Có - Cựu Trung tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chính quyền Sài Gòn (trước năm 1975).

31.Ông Trịnh Anh Cơ - Tổng thư ký Hội Trắc địa bản đồ viễn thám Việt Nam.

32.Ông Hồ Ngọc Cứ - Luật gia, Hội Luật gia thành phố Hồ Chí Minh.

33.Bà Nguyễn Thị Kim Cương - Nghệ sĩ ưu tú, Phó Chủ tịch Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố Hồ Chí Minh.

34.Ông Lê Dân - Đạo diễn điện ảnh, nghệ sĩ ưu tú - thành phố Hồ Chí Minh.

35.Linh mục Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo thành phố Hồ Chí Minh.

36.Ông Hạng Mí De - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang.

37.Ông Phạm Văn Du - Chủ nhiệm HTX kinh doanh tổng hợp Duy Sơn 2, Duy Xuyên, Quảng Nam.

38.GS, TS. Phan Đình Diệu - Đại học quốc gia Hà Nội.

39.PGS, TS. Nguyễn Đăng Dung - Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội.

40.Ông Hoàng Tiến Dũng - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Bình.

41.Ông Lê Ngọc Dũng - Chủ tịch Hội thân nhân kiều bào thành phố Đà Nẵng.

42.GS, TS. Nguyễn Lân Dũng - Chuyên gia cao cấp Bảo tàng giống chuẩn vi sinh vật.

43. Hòa thượng Thích Thiện Duyên - Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam.

44.Ông Phạm Thế Duyệt - Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

45.Ông Huỳnh Đảm - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

46.TS. Nguyễn Ngọc Đào - Phó trưởng khoa đào tạo Học viện Hành chính quốc gia.

47.Ông Nguyễn Văn Đạo - Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài.

48.GS. Lưu Văn Đạt - Nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam.

49.Ông Nguyễn Tấn Đạt - Phó Trưởng ban thường trực Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo.

50.Ông Điểu Hà Điệp - (Dân tộc Mơnông) Người tiêu biểu xã Thọ Sơn, Bù Đăng, Bình Phước.

51. Ông Nguyễn Công Đồn - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang.

52.GS. Đàm Trung Đồn - Đại học quốc gia Hà Nội.

53.Ông Nguyễn Phụ Đông - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh.

54.Ông Bùi Xuân Đức - Viện Nhà nước và Pháp luật thuộc Viện khoa học xã hội Việt Nam.

55.Ông Na hria YA Đúck - Nhân sĩ, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng.

56.PGS. Ninh Viết Giao - Tổng Thư ký Hội Văn nghệ Dân gian tỉnh Nghệ An.

57.Ông Trần Văn Gôm - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Phước.

58.Bà Bờ Ríu Thị Gươnh - (Dân tộc Cơ Tu) Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nam Giang, Quảng Nam.

59.Bà Rơ Chăm H'Yeo - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai.

60.GS. Trần Văn Hà - Hội Chăn nuôi Việt Nam.

61.Bà Má Thị Hà - (Dân tộc Phù Lá) Thư viện tổng hợp Sở Văn hóa - Thông tin - Thể thao tỉnh Lào Cai.

62. Ông Vũ Mạnh Hà - Tổng Giám đốc Công ty Lisohaka thành phố Hà Nội.

63.Ông Chảo Văn Hặc (Dân tộc Cống) Người tiêu biểu xã Trà Cang, Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

64.Bà Phùng Thị Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thủy Hải tại thành phố Hải Phòng.

65.Bà Lê Thị Ngọc Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lê Bảo Minh tại Hà Nội.

66.Ông Tôn Thất Hanh - Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi Thừa Thiên - Huế.

67.Ông Hà Đăng Hạnh - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh.

68.Ông Nguyễn Hữu Hạnh - Nhân sĩ, thành phố Hồ Chí Minh.

69.Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Kiều bào ở Đức, Chủ tịch Hội Bảo trợ phụ nữ và thanh niên Việt Nam tại Đức.

70.TS. Nguyễn Văn Hào - Kiều bào ở úc, Giám đốc Công ty Tư vấn PS CONSULTANTS PTY LTD

71.Bà Cù Thị Hậu - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

72.Ông Trần Hậu - Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận.

73.Bà Phạm Thị Diệu Hiền - Giám đốc Công ty TNHH xây dựng thương mại Diệu Hiền tại thành phố Cần Thơ.

74.Ông Lê Minh Hiền - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN

75.Ông Đỗ Quang Hiển - Tổng Giám đốc Công ty Điện tử - Điện máy T&T, thành phố Hà Nội.

76.Ông Nguyễn Thực Hiện - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sóc Trăng.

77.Ông Đặng Vũ Hiệp - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/DIOXIN Việt Nam.

78.Linh mục Nguyễn Đức Hiệp - Chủ tịch Uỷ ban đoàn kết Công giáo tỉnh Nam Định.

79.Ông Nguyễn Hiệp - Chủ tịch HĐQT, Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Xây dựng.

80.Bà Bùi Thu Hình - (Dân tộc Mường) xã Tân Lập, Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

81.Ông Vũ Tuyên Hoàng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam.

82.TS. Đỗ Xuân Hoàng - Kiều bào ở Nga, Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga.

83.Ông Trần Anh Học - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Bình.

84.Ông Vũ Hồi - Giám đốc Xí nghiệp tư vấn Địa - Kỹ thuật.

85.Bà Trương Thị Hợi - (Dân tộc Thổ) xã Bắc Sơn, Tân Kỳ, Nghệ An.

86.Ông Phạm Hảo Hớn - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

87.Ông Vũ Xuân Hồng - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam.

88. Ông Huỳnh Việt Hồng - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang.

89.TS. Khuất Thu Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Xã hội - Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam.

90.Ông Nguyễn Minh Hồng - Bác sĩ, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng tiến bộ y học Việt Nam.

91.Bà Ka Lệ Hợp - (Dân tộc Mạ) Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng.

92. Ông Bùi Văn Huấn - Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

93.TS. Nguyễn Mạnh Huấn - Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ KHCN và phát triển nông thôn.

94.Bà Trần Thị Huệ - Kiều bào ở Lào, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Viên Chăn, Lào.

95.Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam.

96. Ông Nguyễn Thái Hùng - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình.

97.Ông Phạm Ngọc Hùng - Nhân sĩ, thành phố Hồ Chí Minh.

98.Bà Vũ Giáng Hương - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam.

99.     Bà Đàng Thị Mỹ Hương - (Dân tộc Chăm) Hiệu phó Trường Dân tộc nội trú tỉnh Ninh Thuận.

100. Bà Đinh Thị Thu Hương - (Dân tộc Co) Trường PTTH huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

101. Bà Ma Hương - (Dân tộc Churu) Trường PTTH xã DRó, Đơn Dương, Lâm Đồng.

102. Ông Nguyễn Xuân Hướng - Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam.

103. Bà Nguyễn Thị Thu Hường - Giám đốc Công ty TNHH Hướng Dương, Cát Bà, thành phố Hải Phòng.

104. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường - Tổng giám đốc Công ty TNHH Nam Hòa, thành phố Hà Nội.

105. Mục sư Vũ Quang Huyên - Thư ký lâm thời Tổng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc).

106. GS. Ngô Gia Hy - Thành phố Hồ Chí Minh.

107. PGS. Phạm Khiêm Ích - Viện Thông tin khoa học xã hội thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

108. Bà Linh Nga Niê Kđam - Chủ tịch Hội Văn nghệ các dân tộc thiểu số tỉnh Đắc Lắc.

109. Ông Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường dân lập Mari Quyri, thành phố Hà Nội.

110. Bà Phạm Thị Khanh - (Dân tộc Mường) Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Thạch Thành, Thanh Hóa.

111. Ông Nguyễn Khánh - Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

112. Ông Nguyễn Chánh Khê - Kiều bào tại Mỹ, Khu Công nghệ cao thành phố HCM

113.TS. Nguyễn Tri Khiêm - Trưởng khoa Kinh tế, Trường đại học An Giang.

114. Bà Hà Thị Khiết - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

115. Ông Đặng Văn Khoa - Giám đốc doanh nghiệp Văn Khoa Sài Gòn.

116. Linh mục Nguyễn Tấn Khóa - Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

117. Ông Bá Thanh Kia - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Yên.

118. Ông Cầm Chí Kiên - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sơn La.

119. Bà Chi Thị Kỉnh - (Dân tộc Lô Lô) xã Hồng Tự, Bảo Lạc, Cao Bằng.

120. Ông Vũ Ngọc Kỳ - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

121. TS. Bùi Thị Lạng - Thành phố Hồ Chí Minh.

122. TS. Trần Thị Lành - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, hỗ trợ và phát triển Phụ nữ dân tộc.

123. Ông Đinh Đức Lập - Trưởng ban Tuyên huấn Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

124. Bà Phạm Thị Mỹ Lệ - Giám đốc doanh nghiệp chế biến hạt điều, tỉnh Bình Phước.

125. Ông Rơ Châm Len - (Dân tộc Rơmăm) xã Mô Rai, Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

126. Sư cô Thích nữ Tín Liên - Uỷ viên Ban Giáo dục tăng ni Giáo hội Phật giáo VN

127. Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên - Uỷ viên thủ quỹ Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

128. Bà Hà Thị Liên - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

129. Bà Lý Thị Liền - (Dân tộc Giáy) xã Mường Hum, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

130. Ông Đậu Đình Liễu - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An.

131. Ông Ngô Hồng Linh - Việt kiều ở Nhật Bản, Giám đốc Công ty Thiên Vinh, thành phố Hải Phòng.

132. Bà Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc.

133. Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

134. Bà Đặng Thị Lợi - Chủ tịch Hội Liên lạc Việt kiều Hải Phòng.

135. Ông Phạm Lợi - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội.

136. Bà Phan Thị Lợi - (Dân tộc Ngái) Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Võ Nhai, Thái Nguyên.

137. Ông Trần Thành Long - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh.

138. Ông Đỗ Long - Tổng Giám đốc Công ty Bình Tân (Bita's), thành phố Hồ Chí Minh.

139. Ông Trần Văn Lực - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Long An.

140. Đại đức Danh Lung - Chi hội Văn học nghệ thuật Khơme thành phố Hồ Chí Minh.

141. Ông Lê Mã Lương - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.

142. Ông Nguyễn Phan Luỹ - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng.

143. Ông Cà Xuân Lỵ - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Cạn.

144. Bà Trần Kim Mai - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tiền Giang.

145. Ông Hồ Mằn - (Dân tộc Chút) Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Trung Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình.

146. Ông Thạch Minh Mẫn - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh.

147. Ông Hà Đức Miều - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai.

148. Ông Bùi Công Minh - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Đà Nẵng.

149. GS. Nguyễn Ngọc Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên - Huế.

150. Họa sĩ Trương Hán Minh - Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

151. Ông Lý Ngọc Minh - Giám đốc Xí nghiệp gốm sứ Minh Long I, tỉnh Bình Dương.

152. Ông A Na Muốt - (Dân tộc Giẻ Triêng) Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Đắc Dục, Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

153. Bà Nguyễn thị Xuân Mỹ - Chủ tịch Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam.

154. Nữ tu Nguyễn Thị Mỹ - Phó Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo thành phố Hồ Chí Minh.

155. TS. Nguyễn Thanh Mỹ - Kiều bào ở Canađa.

156. Ông Thái Văn Năm - Phó ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo.

157. Ông Dương Minh Ngà - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai.

158. Ông Huỳnh Hữu Nghĩa - Chủ nhiệm HTX gốm sứ Thái Dương, tỉnh Đồng Nai.

159. Ông Trần Tứ Nghĩa - Kiều bào ở Pháp, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Pháp.

160. Ông Châu Trọng Ngô - Thân nhân Việt kiều ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

161. Ông Nguyễn Văn Ngoan - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định.

162. Ông Bùi Hồng Ngọc - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Khánh Hòa.

163. Bà Cụt Thị Nguyệt - (Dân tộc Khơmú) Giáo viên Trường trung cấp sư phạm Kỳ Sơn, Nghệ An.

164. Ông Ngô Thanh Nhàn - Kiều bào ở Mỹ.

165. Ông Nguyễn Kiên Nhẫn - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bạc Liêu.

166. Ông Trần Ngọc Nhẫn - Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

167. Bà Giàng Pháng Nhin - (Dân tộc Bố Y) Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thanh Bình, Mường Khương, Lào Cai.

168. Chánh Phối sư Võ Văn Nho - Phó Ban thường trực Hội thánh Cao Đài Ban chỉnh đạo, Bến Tre.

169. Hòa thượng Dương Nhơn - Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng.

170. Bà Vàng Nhó Nhù - (Dân tộc La Hủ) Người tiêu biểu huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

171. Thượng tọa Đào Như - Trưởng ban Trị sự Phật giáo thành phố Cần Thơ.

172. Ông Hồ Ngọc Nhuận - Nhà báo, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh.

173. Hòa thượng Danh Nhưỡng - Trưởng ban Trị sự Phật giáo Khơme tỉnh Kiên Giang.

174. Bà Đào Ngọc Nữ - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Dương.

175. Ông Hà Văn Núi - Trưởng ban Phong trào Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

176. Ông Vũ Oanh - Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

177. Ông Vi Văn ỏm - (Dân tộc Xinh Mun) tỉnh Sơn La.

178. Bà Y Pan - (Dân tộc Brâu) Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Bờ Y, Ngọc Hồi, Kon Tum.

179. Ông Lường Văn Pẩu - (Dân tộc La Ha) Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Noong Lay, Thuận Châu, Sơn La.

180. Bà Tao Thị Pêm (Dân tộc Lự) Bản Hon, Tam Đường, Lai Châu.

181. Ông Nguyễn Văn Pha - Chánh Văn phòng Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

182. Ông Cao Phai - (Dân tộc Rắc Lây) tỉnh Ninh Thuận.

183. Ông Đinh Bằng Phi - Nghệ sĩ nhân dân Đoàn Nghệ thuật Hát bội thành phố Hồ Chí Minh.

184. PGS. Cao Xuân Phổ -Trưởng ban Quan hệ đối ngoại, Hội Khoa học Đông Nam á.

185. Bà Tòng Thị Phóng - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương.

186. TS. Trình Quang Phú - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển phương Đông.

187. Ông Trương Công Phú - Nguyên chuyên gia kinh tế, Bộ Tài chính.

188. Ông Trần Đình Phùng - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

189. Ông Vũ Duy Phương - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lai Châu.

190. TS. Nguyễn Thị Minh Phương - Phó Viện trưởng Viện chiến lược và chương trình giáo dục.

191. Ông Đỗ Phượng - Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam.

192. GS, TS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh.

193. Bà Vì Thị Phượng - (Dân tộc Lào) Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

194. Ông Hoàng Bình Quân - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

195. Ông Nguyễn Tiến Quân - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

196. Ông Nguyễn Hải Quân - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Tháp.

197. Hòa thượng Thích Trí Quảng - Trưởng ban Trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh.

198. Ông Dương Trung Quốc - Tổng Thư ký Hội Khoa học lịch sử Việt Nam.

199. GS, Viện sĩ, Nguyễn Duy Quý - Nguyên Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia.

200. Bà Trần Thị Kim Quyên - Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp HTX Thương mại thành phố Hồ Chí Minh.

201. Ông Lê Văn Quyết - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắc Lắc.

202. Bà Huỳnh Thị Ri - Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Mỹ Bình, tỉnh An Giang.

203. Hòa thượng Thích Thanh Sam - Trưởng ban Trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh.

204. Ông Hadi Mach Dares Samaen - Phó Trưởng ban thường trực Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo tại thành phố Hồ Chí Minh.

205. PGS, TS. Phạm Bích San - Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu thị trường và phát triển.

206. Ông Trần Mạnh Sang - Giám đốc Nhà máy Đông lạnh Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

207. Ông Nguyễn Minh Sáng - Nông dân sản xuất giỏi tỉnh Phú Thọ.

208. Ông Pờ Diệp Sàng - (Dân tộc Hà Nhì) Phó Bí thư Huyện uỷ Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

209. Ông Mùa A Sấu (Dân tộc Mông) Nguyên Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lai Châu.

210. Ông Đỗ Tấn Sĩ - Thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài.

211. Bà Lèng Thị Siến - (Dân tộc Pu Péo) Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sủng Cháng, Yên Minh, Hà Giang.

212. Bà Huyên Thị Sìn - (Dân tộc Sán Dìu) Phó Trưởng ban công tác mặt trận thôn Làng Hà, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

213. Ông Vương Đức Sinh - (Dân tộc La Chí) Bản Phùng, Hoàng Su Phì, Hà Giang.

214. GS, TS. Hoàng Xuân Sính - Chủ tịch HĐQT Trường đại học dân lập Thăng Long, Hà Nội.

215. Ông Nguyễn Văn So - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Kiên Giang.

216. Ông Lê Văn Sở - Chủ tịch Hội Mỹ nghệ - Kim hoàn - Đá quý Việt Nam.

217. Ông Đào Soát - Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam.

218. Ông Phạm Hồng Sơn - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hải Phòng.

219. Ông Trần Minh Sơn - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cần Thơ.

220. TS. Trần Thị Ngọc Sơn - Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ.

221. GS. Chu Phạm Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

222. Ông Lợi Hồng Sơn - (Dân tộc Hoa) Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi, Bệnh viện Việt - Đức, Hà Nội.

223. Linh mục Phan Đình Sơn - Chủ tịch Uỷ ban đoàn kết Công giáo thành phố Cần Thơ.

224. Ông Kiều Thạch Sơn - Chủ nhiệm HTX công nghiệp Long Biên, thành phố Hà Nội.

225. Ông Nguyễn Trường Sơn - Giám đốc Công ty Trường Sơn tại thành phố Hà Nội.

226. Ông Phạm Song - Chủ tịch Hội Dân số và Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam.

227. Bà Nguyễn Tuyết Sương - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bến Tre.

228. GS. Nguyễn Ngọc Sương - Nguyên giảng viên Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

229. Ông Hoàng Văn Sương - (Dân tộc Kháng) Phó ban Tổ chức Huyện uỷ Mường La, Sơn La.

230. Bà Trần Ngọc Sương - Giám đốc Nông trường Sông Hậu, thành phố Cần Thơ.

231. Ông Huỳnh Thanh Tâm - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Thuận.

232. Ông Hoàng Minh Tâm - Việt kiều ở Thái Lan.

233. Ông Trương Đình Tân - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Định.

234. Ông Trần Văn Tấn - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Thuận.

235. GS, TS. Trần Văn Tấn - Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

236. Thái đầu sư Trần Đức Tăng - Trưởng TT Hội thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo, Cà Mau.

237. Ông Ama Thái - (Dân tộc Êđê) tỉnh Đắc Lắc.

238. Ông Vũ Duy Thái - Phó Chủ tịch Hiệp hội Công thương thành phố Hà Nội.

239. TS. Nguyễn Văn Thái - Kiều bào ở Ba Lan, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Ba Lan "Đoàn kết và hữu nghị".

240. Ông Trần Hữu Thăng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Tổng hội Y dược học Việt Nam.

241. Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty gạch Đồng Tâm, Long An.

242. Phối sư Thượng Tám Thanh - Hội trưởng Hội đồng chưởng quản Hội thánh Cao Đài Tây Ninh.

243. Thượng tọa Thích Đức Thanh - Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế.

244. Ông Ngô Xuân Thanh - Kiều bào ở Đan Mạch.

245. GS. Lương Tấn Thành - Nguyên Trưởng khoa Hóa sinh Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

246. Ông Vi Kiến Thành - (Dân tộc Nùng) Vụ Mỹ thuật Bộ Văn hóa - Thông tin.

247. Ông Nguyễn Đức Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần doanh nghiệp trẻ Hà Nội.

248. Ông Trần Kim Thành - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Kinh Đô, thành phố Hồ Chí Minh.

249. Ông Vưu Khải Thành - Tổng giám đốc Tổng công ty Bình Tiên (Bitis) thành phố Hồ Chí Minh.

250. Bà Vương Thị Thảo - (Dân tộc Cơ Lao) Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Túng Sán, Hoàng Su Phì, Hà Giang.

251. Ông Đào Lê Thảo - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ mạng, thành phố Hà Nội.

252. Thượng tọa Thích Tôn Thật - Uỷ viên Trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh.

253. Ông Nguyễn Minh Thâu - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hòa Bình.

254. Ông Nguyễn Phước Thiện - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cà Mau.

255. Ông Điểu Thiệt - (Dân tộc Stiêng) Chủ trang trại xã Đồng Nơ, Bình Long, Bình Phước.

256. Ông Phùng Đình Thiệu - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên.

257. Ông Đỗ Hoàng Thiệu - Giám đốc Ngân hàng thành phố Đà Nẵng.

258. Ông Trần Văn Tho - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hậu Giang.

259. GS, TS. Phạm Trương Thị Thọ - Hội Hóa học Việt Nam.

260. GS, TS. Nguyễn Thị Kim Thoa - Phó Chủ tịch Hội Địa - Vật lý Việt Nam.

261. Ông Lương Trung Thông - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Trị.

262. Ông Nguyễn Huy Thông - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh.

263. Ông Nguyễn Tài Thu - Chủ tịch Hội Châm cứu Việt Nam.

264. PGS, TS. Nguyễn Tài Thư - Viện Triết học thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

265. PGS. Ca Lê Thuần - Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

266. Ông Trần Văn Thức - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

267. Linh mục Đinh Trí Thức - Xứ Đồng Quang, Hà Hải, Hà Trung, Thanh Hóa.

268. Ông Trần Văn Thực - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tây.

269. Ông Hà Văn Thương - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa.

270. Ông Đỗ Duy Thường - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN

271. Ông Nguyễn Văn Thưởng - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

272. Ông Hoàng Văn Thượng - Anh hùng LLVTND, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng.

273. Ông Đặng Quân Thụy - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

274. Bà Triệu Thủy Tiên - (Dân tộc Nùng) Hiệu trưởng Trường Văn hóa nghệ thuật Lạng Sơn.

275. Ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp TNHH Geximco Hà Nội, thành phố Hà Nội.

276. Ông Lô Xuân Tình - (Dân tộc Ơ Đu) Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Kim Đa, Tương Dương, Nghệ An.

277. Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

278. Ông Phạm Minh Toản - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ngãi.

279. Ông Trần Thành Trai - Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh.

280. Ông Hà Minh Trần - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng.

281. Ông Lê Quang Trang - Tổng biên tập báo Đại đoàn kết, cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

282. Ông Võ Ngọc Triểm - Công ty dịch vụ bảo vệ thực vật tỉnh An Giang.

283. Ông Lê Bá Trình - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thừa Thiên - Huế.

284. GS. Lều Thọ Trình - Trường đại học Xây dựng Hà Nội.

285. Ông Đào Quốc Trịnh - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên.

286. Ông Nguyễn Ngọc Trìu - Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam.

287. GS. Lý Chánh Trung - Nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa V.

288. Ông Nguyễn Thành Trung - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Hàng không VN

289. Bà Lương Thị Trường - Trung tâm vì sự phát triển bền vững miền núi.

290. Ông Nguyễn Ngọc Truyền - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương.

291. Ông Lê Truyền - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

292. Hòa thượng Thích Thanh Tứ - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

293. Ông Ngô Xuân Từ - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn.

294. Ông Nông Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

295. Ông Trần Quang Tuấn - Phó Tổng giám đốc Công ty công nghiệp tàu thủy VN

296. Ông Nguyễn Túc - Nguyên Uỷ viên Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa V.

297. Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Tây.

298. Ông Đào Hồng Tuyển - Chủ tịch HĐQT Công ty Du lịch Tuần Châu, Quảng Ninh.

299. GS. Nguyễn Phước Tương - Nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

300. TS. Trần Tý - Viện Địa lý - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

301. Ông Thổ út - (Dân tộc Chơro) Uỷ viên Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai.

302. Ông Nguyễn Thanh Vân - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái.

303. TS. Lương Bạch Vân - Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố HCM.

304. Ông Cư Hòa Vần - Nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa X.

305. GS. Đặng Nghiêm Vạn - Nguyên Viện trưởng Viện Tôn giáo, Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

306. Ông Giàng A Vàng - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên.

307. Ông Nguyễn Văn Vi - Nhạc sĩ, Nhà giáo ưu tú, Nguyên Hiệu trưởng Trường Văn hóa - nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.

308. Bà Hù Cố Vị - (Dân tộc Sila) Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kan Hồ, Mường Tè, Lai Châu.

309. Ông Hoàng Thế Viện - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang.

310. Ông Đặng Văn Việt - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long.

311. Ông Hà Đình Việt - (Dân tộc Pa Cô) Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện ĐăKrong, Quảng Trị.

312. Ông Phương Hữu Việt - Chủ tịch HĐQT Công ty thương mại đầu tư và du lịch Việt Phương, thành phố Hà Nội.

313. Ông Nguyễn Hồng Vinh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

314. Ông Nguyễn Văn Vĩnh - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

315. Ông Nguyễn Tiến Võ - Nguyên Uỷ viên Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa V.

316. Hòa thượng Thạch Sok Xan - Phó Chủ tịch thường trực Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh.

317. Ông Hồ Thanh Xoa - (Dân tộc Tà Ôi) huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

318. Ông Đinh Xông - (Dân tộc Hrê) Phòng Giáo dục huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi.

319. Bà Y Xuôi - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Kon Tum.

320. Bác sĩ Bàn Thị Xuyên - (Dân tộc Dao) xã Yên Định, Sơn Động, Bắc Giang

 
UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TP ĐỒNG XOÀI
Địa chỉ: 1375 đường Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 02713. 879.7171
Email: mattrandongxoai@yahoo.com.vn

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị