image banner
ĐẠI HỘI IV (1994)
Lượt xem: 170
I. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Được thông qua tại Đại hội lần thứ IV (1994)

CHỦ TỊCH ĐOÀN CHỦ TỊCH

Ông Lê Quang Đạo

CÁC ỦY VIÊN:

Linh mục Vương Đình Ái Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Phó Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

Ông Lê Khắc Bình Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh,Uỷ viên Đoàn Chủ tịch

Ông Hoàng Đình Cầu Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Giáo sư, anh hùng Lao động, Chủ tịch Tổng hội Y dược học Việt Nam

Ông Cù Huy Cận Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Ông Lâm Bá Châu Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp

Bà Phạm Thị Trân Châu Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Giáo sư Tiến sỹ, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

Ông Nông Quốc Chấn Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Nhà Thơ, dân tộc Tày

Ông Phan Đình Diệu GS TS toán lý, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQVN khoá III

Bà Nguyễn Phước Đại Luật sư TP. Hồ Chí Minh

Ông Lưu Văn Đạt Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam

Ông Trần Văn Đăng Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam .

Ông Lê Hai Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐNDVN

Ông Nguyễn Văn Hanh Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Uỷ viên đoàn Chủ tịch UBTW MTTTQVN khoá III

Ông Nguyễn Văn Huyền Luật sư, nhân sĩ thành phố Hồ Chí Minh

Ông Vũ Mạnh Kha Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội

Ông Phạm văn Kiết Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá III.

Ông Ung Ngọc Ky Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Trí thức thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ viên uỷ ban TWMTTQ khoá III

Ông Nguyễn Lân Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Giáo sư, nhà giáo nhân dân

Ông Trần Ngọc Liễng Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Luật sư TP. Hồ Chí Minh

Ông Lý Ngọc Minh Giám đốc Công ty Gốm sứ xuất khẩu minh long I Sông Bé, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III

Ông Nguyễn Đình Ngộ Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Thừa Thiên Huế

Bà Nguyễn Thị Nữ Giám đốc Xí nghiệp gạch bông Đức Tân TP. Hồ Chí Minh, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQVN khoá III

Ông Vũ Oanh Lão thành cách mạng

Ông Nguyễn Xuân Oánh Tiến Sỹ Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Ông Trần Văn Quang Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Thượng tướng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Bà Hoàng Xuân Sính Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Giáo sư Tiến sỹ toán Trường đại học Sư phạm I Hà Nội

Ông Hoàng Thái Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Uỷ viên Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch

Bà Ngô Bá Thành Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Tiến sỹ Luật gia thành phố Hồ Chí Minh

Bà Võ Thị Thắng Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Ông Ma Ha Thông Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Dân tộc Khơ Me Nam Bộ

Hoà thượng Thích Trí Tịnh Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Chủ tịch Hội đồng trị sự TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Ông Hà Học Trạc Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Giáo sư, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQVN khoá III

Ông Nguyễn Đức Triều Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Phó Chủ tịch TW Hội Nông dân Việt Nam

Ông Lý Chánh Trung Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Giáo sư thành phố Hồ Chí Minh

Ông Lê Truyền Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Uỷ viên Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch

Ông Nguyễn Túc Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Uỷ viên Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch

Ông Nguyễn Văn Tư Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt nam

Ông Nguyễn Tiến Võ Uỷ viên Ban Thư ký UBTW MTTQVN khoá III

Ông Hồ Đức Việt Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Bí Thư thứ nhất TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ông Krông YNuê dân tộc Ê đê, Giáo sư, tỉnh Đắc Lắc

II. BAN THƯỜNG TRỰC

Ông Lê Quang Đạo, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Trần Văn Đăng, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Hanh, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường trực

Ông Phạm văn Kiết, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường trực

Ông Hoàng Thái, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường trực

Ông Lê Truyền, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường trực

Ông Nguyễn Túc, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường trực

Ông Nguyễn Tiến, Võ Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường trực

III.ỦY BAN TRUNG TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Chủ tịch danh dự: Luật sư Nguyễn Hữu Thọ

Linh mục Vương Đình Ái Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Phó Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

Ông Hà Phú An Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái

Ông Vũ Đình Bách Giáo sư, PTS Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III

Ông Lê Khắc Bình Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh,Uỷ viên Đoàn Chủ tịch

Ông Hà Thái Bình Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sóc Trăng

Ông Đặng Ngọc Bân Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai

Ông Trần Thoại Duy Bảo Tiến sỹ, Phân viện khoa học Việt Nam , Thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III

Ông Hoàng Mạnh Bảo Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn

Ông Phạm Thanh Ba Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Bình

Ông Ama Bhiăng Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đak Lak

Ông Đậu Hồng Bi Dân tộc thổ tỉnh Nghệ An

Ông Nguyễn Minh Biện Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh

Ông Ngô Ngọc Bỉnh Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long

Linh mục Vương Đình Bích TP. Hồ Chí MInh, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III

Ông Nguyễn Văn Bích Phó tiến sỹ Viện Quản lý Kinh tế Thuộc Uỷ Ban Kế hoạch Nhà Nước

Ông Huỳnh Cương Dân tộc Khơ Me, Nam bộ, uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III

Ông Âu Quang Cảnh Nhà Công kỹ nghệ TP. Hồ Chí Minh, uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III

Ông Hoàng Đình Cầu Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Giáo sư, anh hùng Lao động, Chủ tịch Tổng hội Y dược học Việt Nam

Ông Cù Huy Cận Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Ông Võ Đình Cường Nhà báo, TP. Hồ Chí Minh, Uỷ viên UBTQ MTTQVN khoá III

Ông Lâm Bá Châu Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp

Bà Phạm Thị Trân Châu Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Giáo sư Tiến sỹ, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

Ông Trần Văn Chương Chủ tịch Hội người Viẹt Nam tại Viên Chăn (Lào)

Ông Nông Quốc Chấn Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Nhà Thơ, dân tộc Tày

Ông Rơ Ô Cheo Dân tôc Gia Lai tỉnh Gia Lai (Cơ quan Quân sự huyện Krông pa Gia Lai)

 Ông Đồng Văn Chè Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng

Ông Chu Văn Chuẩn Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tây

Ông Lý Quý Dương Dân Tộc Dao tỉnh Hà Giang

Linh mục Nguyễn Công Danh T P. Hồ Chí Minh

Ông Hà Den Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sơn La

Ông Sầm Nga Di Dân tộc Thái, tỉnh Nghệ An

Ông Sùng Đại Dùng Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang

Ông Phan Đình Diệu GS TS toán lý, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQVN khoá III

Ông Nguyễn Văn Diệu Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hoà Bình

Ông Hoàng Việt Dũng Giám đốc Công ty TNHH "ánh Sao "SEL" Hà Nội

Ông Nguyễn Lân Dũng Giáo sư Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

Thượng toạ Thích Thiện Duyên Giáo hội Phật giáo QN ĐN

Ông Trần Văn Đăng Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam .

Ông Nguyễn Đăng Phó Chủ tịch hội làm vườn

Ông Kpa Đài Dân tộc Gia Lai tỉnh Gia Lai, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III

Ông Bế Viết Đẳng Phó Tiến sỹ Viên Dân tộc học thuộc Trung Tâm KHXH và Nhân văn ,Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III

Bà Nguyễn Phước Đại Luật sư TP. Hồ Chí Minh

Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Hoàng Quang Đạo Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Định

Ông Lưu Văn Đạt Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam

Ông Trương Quang Đạt Dân tộc Sán Dìu tỉnh Vĩnh Phú

Ông Nguyễn Tấn Đạt Phật giáo Hoà hảo tỉnh An Giang

Ông Đàm Trung Đồn GIáo Sư Đại học Tổng hợp Hà Nội

Ông Trần Phước Đường GS TS Trường Đại học Cần Thơ, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III

Ông Nguyễn Văn Đệ Thượng tá, Anh hùng Quân đội, kỹ sư thuộc Bộ Quốc Phòng (Viện kỹ thuật quân sự BQP)

Ông Đinh Công Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang

Ông Y A Đúc Dân tộc Cơ Ho tỉnh Lâm Đồng, uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III

Ông Lâm Công Định Giáo sư ngành Lâm Nghiệp, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III

Ông Lê Văn Hữu Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Yên

Bà Phùng Thị Hải Giám đốc Công ty TNHH Thuỷ Sản Hải Phòng

Ông Nguyễn Hữu Hạnh Nhân sỹ Thành phố. Hồ Chí Minh,

Ông Nguyễn Văn Hạnh Nhà Công kỹ nghệ TP. Hồ Chí Minh, Uỷ viên UBTW MTTQVN Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III

Ông Lê Hai Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐNDVN

Ông Hoàng Hồng Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh

Ông Nguyễn Văn Hanh Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Uỷ viên đoàn Chủ tịch UBTW MTTTQVN khoá III

Ông Lương Văn Hận Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng.

Ông Trần Hậu Uỷ viên Uỷ ban TWMTTQVN Trưởng Ban Nghiên cứu lý luận

Ông Phạm Ngọc Hùng Nhân sỹ TP. Hồ Chí Minh, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III

Ông Bùi Hiển Nhà văn, Hà Nội

Ông A Hiết Dân tộc Xê đăng tỉnh Kon Tum

Ông Trần Bá Hoành GS PTS Viện khoa học giáo dục, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III

Ông Lê Văn Hoan Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quãng Trị

Ông Hoàng Đức Hỷ Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Kon Tum

Ông Nguyễn Văn Huyền Luật sư, nhân sĩ thành phố Hồ Chí Minh

Ông Ngô Gia Hy Thạc sỹ Y khoa Trường đại học Y Thành phố. Hồ Chí Minh, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III

Ông Phạm Khiêm Ich Phó Giáo Sư, Viên Thông tin KHXH thuộc Trung Tâm KHXH và nhân văn

Ông Đinh Gia Khánh Giáo sư, Viện Văn học dân gian

Ông Vũ Mạnh Kha Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội

Ông Nguyễn Kha Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tiền Giang

Linh mục Nguyễn Tấn Khoá Tỉnh Quãng Nam Đà Nẵng

Ông Phạm văn Kiết Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá 3.

Ngô Diệu Kế Tiến sĩ kỹ thuật, người Việt tại Nhật.

Ông Hồ Đông Kỳ dân tộc Giáy, tỉnh Lao Cai

Ông Bùi Thái Kỷ Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Kon Tum.

Ông Ung Ngọc Ky Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Trí thức thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ viên uỷ ban TWMTTQ khoá III

Ông Nguyễn Lân Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Giáo sư, nhà giáo nhân dân

Bà Bùi Thị Lạng Giáo sư. Tiến Sĩ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Linh mục Đinh Như Lạng Tỉnh Nam Hà

Ông Phan Huy Lê Giáo Sư sử học,Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III , Trường đại học Tổnh hợp Hà Nội

Ông Tương Lai GIáo Sư Viện Xã hội học thuộc trung tâm KHXH và NV ,Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III

Ông Lê Bạch Lan Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hoá

Ông Phan Hữu Lập Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Tháp

Bà Bùi Thị Lập Dân tộc Mường tỉnh Thanh Hoá, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III

Ông Ngô Liên Người hoa ở TP. Hồ Chí Minh

Ni sư Thích nữ Ngoạt Liên Thành phố. Hồ Chí Minh, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III

Bà Nguyễn Thị Liên Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Kiên Giang

Bà Đăng Thị Lợi Chủ tịch Hội Thân nhân Việt kiều tại Hải Phòng

Ông Trần Ngọc Liễng Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Luật sư TP. Hồ Chí Minh

 Ông Hồ Xuân Long Dân tộc Vân kiều, Quãng Trị

Bà Amí Luộc Dân tộc HMông tỉnh Đăk Lăk, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III

Ông Trương Quốc Mạo Dân tộc Sán chú, tỉnh Bắc Thái, Chủ tịch Hội nông dân xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, Bắc Thái

Bà Trương Thị Mai Phó tổng Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Ông Điểu Két Men Dân tộc Stiêng tỉnh Sông Bé, Xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, Sông Bé

Ông Lý Ngọc Minh Giám đốc Công ty Gốm sứ xuất khẩu minh long I Sông Bé, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III

Ông Nguyễn Ngọc Minh Uỷ viên UBMTTQ tỉnh Huế

Ông Trần Khắc Minh Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sông Bé

Ông Trương Hán Minh Hoạ sỹ, người Hoa TP. Hồ Chí MInh

Ông Thái Văn Năm Phật giáo Hoà hảo, Vĩnh Long, xã Long Phú, Tam Bình, Vĩnh Long

Bà Nguyễn Thị Nữ Giám đốc Xí nghiệp gạch bông Đức Tân TP. Hồ Chí Minh, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQVN khoá III

Ông Nguyễn Đình Ngộ Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Thừa Thiên Huế

Ông Nông Thái Nghiệp Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên

Ông Mong Văn Nghệ Dân tộc Khơ mú tỉnh Nghệ An

Ông Mai Thế Nguyên Kiến trúc sư trưởng tại Na Uy

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Cao đài Ban Chỉnh tỉnh Bến Tre

Thượng toạ Dương Nhơn Tỉnh Sóc Trăng, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III, Chùa Cần Đước, xã Thanh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Bà Phùng Thị Nhạn Nghệ sỹ nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, số nhà 100 đường cộng hoà, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Ông Danh Nhưỡng Dân tộc Khơ me tỉnh Kiên Giang, chùa Láng Cát, khu phố 4, phường Vĩnh Lạc, Thị xã Rạch Giá, Kiên Giang

Ông Hồ Ngọc Nhuận Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh ,Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III

Ông Nguyễn Xuân Oánh Tiến Sỹ Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Ông Vũ Oanh Lão thành cách mạng

Ông Vi Văn ỏm Dân tộc Xi mun tỉnh Sơn La, Bản Trạm hoóc

Ông Viễn Phương Nhà thơ Uỷ viên UBMTTQ TP. Hồ Chí Minh

Hoà thượng Thích Đức Phương Thừa Thiên Huế

Ông Lý Lý Phà Dân tộc Hà Nhì, tỉnh Lai Châu, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III, phòng giáo dục huyện Mường Tè Lai Châu

Ông Cao Xuân Phổ PGS sử học Viện Đông Nam á thuộc trung tâm KHXH và Nhân văn quốc gia 27 Trần Xuân Soạn

Bà Mấu Thị Bích Phanh Bác sỹ, dân tộc Raklây tỉnh Ninh Thuận, Trung tâm y tế huyện linh sơn, Ninh Thuận

Ông Vĩnh Phối PGS Trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III, Uỷ viên UBMTTQ tỉnh Huế

Ông Trần Đình Phùng Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Hưng

Mục sư Hoàng Kim Phúc Tổng Hội trưởng Hội Thánh tin lành Việt Nam , Uỷ viên UBTƯ MTTQVN khoá III

Ông Phan Hữu Phục Cao đài Tiên thiên

Ông Hồ Phi Phục Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An

Ông Trần Đông Phong Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bến Tre

Ông Lê Ngọc Quán Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phú

Thượng toạ Thích Trí Quảng Tp Hồ Chí Minh

Ông Trần Văn Quang Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Thượng tướng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Ông Phan Quang Tổng Thư ký Hội nhà báo Việt Nam, Uỷ viên UBMT khoá III

Ông Phạm Hồng Sơn Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Phòng

Ông Trần Minh Sơn Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cần Thơ

Bà Phạm Thị Sơn Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ông Chu Phạm Ngọc Sơn GIáo Sư TS hoá, Thành phố Hồ Chí Minh ,Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III

Ông Lợi Hồng Sơn Bác sỹ người Hoa Hà Nội, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III

Bà Nguyễn Ngọc Sương GIáo Sư TS , Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

Ông Trần Mạnh Sang Phó Giám đốc nhà máy Đông lạnh Quy Nhơn Bình Định, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III

Ông Mùa A Sấu Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lai Châu

Ông Đỗ Tấn Sỹ Tiến sỹ Vật Lý, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp

Bà Hoàng Xuân Sính Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Giáo sư Tiến sỹ toán Trường đại học Sư phạm I Hà Nội

Ông Nguyễn Văn Tư Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt nam

Ông Nguyễn Văn Tư Chủ tịch Hội Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

Ông Trần Đức Tăng Phối sư Hội thánh Cao đài Minh Chơn đạo miền Hậu Giang

Ông Lê Công Tâm Phó Chủ tịch Thường trực Hội chữ thập đỏ Việt Nam

Ông Nguyễn Quang Tạo Chủ tịch liên hiệp các hội hoà bình, Đoàn kết, hữu nghị Việt Nam

Ông Trần Văn Tấn GS TS toán Trường đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III

Ông Vũ Duy Thái Giám đốc xí nghiệp trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thái Thành Hà nội

Ông Hoàng Thái Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Uỷ viên Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch

Ông Ma Ha Thông Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Dân tộc Khơ Me Nam Bộ

Phối sư Hồ Ngọc

Thượng thơ Thanh Thơ Hội Thánh Cao đài Toà Thánh Tây Ninh

Ông Vưu Khải Thành Tổng Giám đốc Tổng công ty trách nhiệm hữu hạn BITIS thành phố Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Đức Thành Chủ tịch Ban điều hành CLB doanh nghuiệp ngoài quốc doanh Hà Nội

Ông Lương Tấn Thành Giáo Sư Bệnh viện Bạch Mai

Ông Lê Thành Phó Chủ tịch Thường trực Hội sinh vật cảnh Việt Nam

Bà Ngô Bá Thành Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Tiến sỹ Luật gia thành phố Hồ Chí Minh

Bà Võ Thị Thắng Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Ông Trần Kim Thạch GS TS địa chất, Trường Đại học Tổng hợp thành phố . Hồ Chí Minh, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III

Ông Nguyễn Ngọc Thạch Tổng Biên Tập Báo Đại Đoàn kết

Ông Nguyễn Văn Thạnh Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Long An

Ông Trương Văn Thọ Bác sỹ, dân tộc Chăm, Ninh Thuận

Ông Nguyễn Thống Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Ninh

Ông Đỗ Duy Thường Vụ Trưởng vụ Dân chủ pháp luật

Ông Ngô Minh Thưởng Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Thuận

Ông Hoàng Văn Thượng Đại tá, Anh hùng quân đội, dân tộc Tày

Ông Đỗ Hoàng Thiệu Giám đốc " Đà Nẵng Ngân Hàng" tỉnh QN ĐN

Ông Lê Đắc Thuận Giám đốc điều hành Cty VANOCO của úc tại Việt Nam

Ông Đinh Thuyên Chủ tịch hội người mù Việt Nam

Bà Triệu Thuỷ Tiên Dân tộc Nùng, Nghệ sỹ ưu tú Lạng Sơn

Ông Lê Văn Tiếu Phó tiến sỹ, Việt kiều tại CHLB Đức

Hoà Thượng Kim Cương Tử TP. Hà Nội , Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III

Ông Đặng Đình Tứ Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Túc Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Uỷ viên Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch

Ông Trần Thế Tục Tiến sỹ nông học, Hà Nội, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III

Ông Thào A Tráng Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lao Cai

Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm PTS khoa học giáo dục Việt Nam, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III

Ông Hà ngọc Trạc Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Giáo sư, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQVN khoá III

Ông Lê Văn Triết Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai

Ông Nguyễn Đức Triều Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Phó Chủ tịch TW Hội Nông dân Việt Nam

Ông Lý Chánh Trung Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Giáo sư thành phố Hồ Chí Minh

Ông Lê Truyền Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Uỷ viên Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch

Hoà thượng Thích Trí Tịnh Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Chủ tịch Hội đồng trị sự TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Ông Nguyễn Phúc Tuần Vụ Trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III

Hoà Thượng Thích Phổ Tuệ Tỉnh Hà Tây

Bà Đoàn Thị ánh Tuyết Thượng tá, Anh hùng quân đội, thành phố Hồ Chí Minh

Ông Đào Văn Tý Dân tộc Châu ro tỉnh Đồng Nai, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III

Ông Nguyễn Thiên Tích Chủ tịch hội y học cổ truyền Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Võ Uỷ viên Ban Thư ký UBTW MTTQVN khoá III

Ông Hồ Vai Dân tộc Pako, Anh hùng lực lượng vũ trang Thừa Thiên Huế

Ông Nguyễn Văn Vi Uỷ viên UBMTTW tỉnh Đồng Nai

Ông Lê Ca Vinh Dân tộc Cơ tu tỉnh Quãng Nam Đà Nẵng, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III

Ông Hồ Đức Việt Uỷ viên Đoàn Chủ tịch , Bí Thư thứ nhất TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ông Từ Tân Vũ Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quãng Ngãi

Ông Trương Nghiệp Vũ Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Thuận

Ông Nguyễn Thành Vĩnh Luật sư TP. Hà Nội, Uỷ viên UBTW MTTQVN khoá III

Ông Nguyễn Văn Vĩnh Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Bắc

Ông Đinh Xông Dân tộc Hrê tỉnh Quãng Ngãi

Ông Bùi Xướng Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Bình

Ông Krông YNuê dân tộc Ê đê, Giáo sư, tỉnh Đắc Lắc

Bà Ung Thị Minh Yến Nhà giáo ưu tú, tỉnh Bình thuận

 
UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TP ĐỒNG XOÀI
Địa chỉ: 1375 đường Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 02713. 879.7171
Email: mattrandongxoai@yahoo.com.vn

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị