image banner
Admin
ĐẠI HỘI IX (2019)
Lượt xem: 267
Sáng 19/9/2019, tại Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, trái tim thân yêu của Tổ quốc, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 chính thức khai mạc. Đại hội diễn ra trong lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng và thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

Tại phiên khai mạc Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội.

Trong chương trình làm việc của Đại hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thay mặt Chính phủ phát biểu về tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Kết quả của Đại hội:

1. Sáng 18/9, Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm các vị trong Đoàn chủ tịch khóa VIII, đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên và Trưởng các đoàn đại biểu dự Đại hội đã đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

- Chiều 18/9, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức khai mạc trưng bày các hình ảnh hoạt động của MTTQ Việt trong nhiệm kỳ 2014 -2019 với chủ đề “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đại hội đã tiến hành phiên họp thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

2. Sáng 19/9, tại thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, trái tim thân yêu của Tổ quốc, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 chính thức khai mạc.

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; ông Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư; ông Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước; ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội; ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư;

Ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Phan Diễn, nguyên Thường trực Ban Bí thư; ông Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;

Bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam…

Các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; đại diện các tổ chức quốc tế và đoàn ngoại giao tại Việt Nam và 975 đại biểu chính thức đại diện các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, đồng bào ta đang sinh sống ở nước ngoài tham dự Đại hội cùng hơn 200 phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế theo dõi và đưa tin phản ánh các hoạt động của Đại hội.

Sau Diễn văn khai mạc Đại hội của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Đoàn đại biểu nhân dân Thủ đô Hà Nội thay mặt các tầng lớp nhân dân cả nước chào mừng Đại hội. Báo cáo của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá VIII trình Đại hội và các tham luận tại Đại hội khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam đã nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Đồng thời, Mặt trận mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết hữu nghị, hợp tác quốc tế; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

3. Chiều ngày 19/9, Đại hội tiến hành thảo luận tổ tại 5 trung tâm thảo luận. Sáng ngày 20/9, Đại hội tiếp tục thảo luận tại hội trường; thảo luận và thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam; hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX. Chiều ngày 20/9, Đại hội tiến hành phiên bế mạc Đại hội.

4. Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ và thẳng thắn, sau 3 ngày làm việc Đại hội đã thực hiện hoàn tất chương trình nghị sự. Đại hội nhất trí:

- Thông qua Báo cáo Chính trị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII trình tại Đại hội với tiêu đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

- Đại hội thống nhất với đánh giá kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019 và bài học kinh nghiệm:

+ Thứ nhất, hoạt động của Mặt trận phải luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương, đường lối về đại đoàn kết toàn dân tộc, là cơ sở quan trọng để Mặt trận thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của mình, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của đất nước.

+ Thứ hai, hoạt động của Mặt trận phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân. Cán bộ Mặt trận phải gắn bó, sâu sát với nhân dân để lắng nghe và phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Ủy ban Mặt trận các cấp phải thực sự là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

+ Thứ ba, phải không ngừng đổi mới nội dung, đa dạng, linh hoạt về phương thức hoạt động; xác định nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, rõ địa bàn và đối tượng; lấy khu dân cư làm địa bàn hoạt động chủ yếu; chú trọng phát triển, nhân rộng các điển hình, nhân tố mới.

+ Thứ tư, phối hợp chặt chẽ với cơ quan nhà nước để đảm bảo về cơ chế, chính sách và điều kiện hoạt động; hiệp thương, thống nhất, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các tổ chức thành viên để tăng cường sức mạnh tổng hợp cho công tác Mặt trận.

+ Thứ năm, nâng cao năng lực hoạt động và uy tín của đội ngũ cán bộ là nhân tố quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Mặt trận. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt có năng lực, gương mẫu, trách nhiệm, tâm huyết, bản lĩnh; đồng thời phát huy tốt lực lượng cộng tác viên, chuyên gia... sẽ góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác Mặt trận.

- Mục tiêu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2019 - 2024):

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Thống nhất nội dung cơ bản 5 Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

- Thông qua báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

- Thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX.

- Thông qua kết quả hiệp thương số lượng, cơ cấu thành phần Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 là 385 vị; Đại hội đã hiệp thương cử  374 vị (còn khuyết 11 vị sẽ kiện toàn trong nhiệm kỳ). Trong đó:

* Cơ cấu kết hợp

- Ngoài Đảng: 187 vị (tỷ lệ 50 %); - Nữ: 80 vị (tỷ lệ 21,3%),

- Dân tộc thiểu số: 98 vị (tỷ lệ 26,2%); - Tôn giáo: 64 vị (tỷ lệ 17,1 %),

- Trình độ: Đại học trở lên 301 vị (tỷ lệ 80,4%.

* Độ tuổi

- Dưới 40 tuổi: 44 vị (tỷ lệ 11,7%); - Từ 41 - 60 tuổi: 182 vị (tỷ lệ 48,8%),

- Trên 60 tuổi: 148 vị (tỷ lệ 39,5%),

5. Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có nhiều cố gắng trong đổi mới tổ chức và hoạt động; phát huy ngày càng tốt hơn vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, cùng với Đảng, Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Đặc biệt là đã có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giám sát, phản biện xã hội, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, phong trào xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, gia đình văn hoá…

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã từng bước phát huy đầy đủ vai trò của mình được khẳng định trong Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hệ thống pháp luật hiện hành. Trên cơ sở đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng hướng mạnh về cơ sở, theo phương châm gần dân, sát dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân để kịp thời phản ánh với Đảng, Nhà nước. Chủ động thực hiện đầy đủ, có trách nhiệm quyền, nhiệm vụ của mình trong tình hình mới. Những kết quả đạt được đã góp phần không ngừng tăng cường, tạo động lực, sinh lực mới cho khối đại đoàn kết toàn dân. Với những thành tích đạt được trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc tiếp tục xứng đáng với vai trò là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, là tổ chức nòng cốt trong hệ thống chính trị ở nước ta.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo, định hướng 5 nội dung quan trọng đối với MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024:

+ Xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó Mặt trận Tổ quốc đóng vai trò nòng cốt. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Mặt trận Tổ quốc là tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mặt trận cần động viên các tầng lớp nhân dân củng cố, tăng cường khối liên minh giữa công nhân - nông dân - trí thức, làm nền tảng cho khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy tốt hơn nữa vai trò tiên phong của giai cấp công nhân, tiềm năng to lớn của giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và doanh nhân. Phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các giới, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mặt trận cần phát huy dân chủ, thân ái trao đổi, bàn bạc, bảo đảm sự bình đẳng, tôn trọng, thông cảm lẫn nhau; tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia - dân tộc; làm sao để Mặt trận các cấp thực sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, là nơi mọi người có thể nói lên tiếng nói, nguyện vọng của mình, đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

+ Mặt trận cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong việc chủ trì hiệp thương, phối hợp với các cấp chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tự tôn dân tộc, đổi mới sáng tạo của các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong thời kỳ mới. Tiếp tục tổ chức tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế", bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, lan toả, sát hợp với thực tế.

+ Mặt trận Tổ quốc phải làm tốt hơn vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến nhân dân để phản ánh với các cơ quan đảng và nhà nước ở Trung ương cũng như các địa phương. Chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Thường xuyên theo dõi, giám sát việc xử lý, giải quyết kiến nghị, phản ánh của nhân dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng căn cứ kháng chiến cũ, các vùng chiến lược, vùng có đông đồng bào tôn giáo. Các cấp uỷ đảng và chính quyền phải thường xuyên đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến, giải quyết khó khăn, vướng mắc và yêu cầu chính đáng của nhân dân; tin dân và tôn trọng dân; đồng thời hoàn thiện hệ thống pháp luật để bảo đảm nhân dân thực sự làm chủ, được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mình thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

+ Mặt trận cần tiếp tục vận động, phát huy vai trò của nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, tạo sự đồng thuận xã hội, tin tưởng vững chắc vào đường lối đổi mới do Đảng lãnh đạo. Cần làm tốt vai trò chủ trì hiệp thương, phân công, phối hợp các tổ chức thành viên trong thực hiện giám sát và phản biện xã hội, bao gồm cả việc giám sát các cán bộ, đảng viên, các đại biểu dân cử, các công chức, viên chức, cơ quan nhà nước các cấp, góp phần làm cho tổ chức đảng và bộ máy chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, thực sự là của dân, do dân và vì dân. Chủ động góp ý kiến với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định cơ chế, chính sách, làm người phản biện sắc sảo, chân tình giúp Đảng và chính quyền tự điều chỉnh, tự hoàn thiện để lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn. Cần lựa chọn các nội dung, vấn đề liên quan tới quyền, lợi ích chính đáng của người dân, những vấn đề bất cập mà nhân dân quan tâm; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện và năng lực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở mỗi cấp, mỗi địa phương.

 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục chủ động tham gia sâu hơn, toàn diện, hiệu quả hơn và động viên nhân dân tích cực tham gia vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Phát huy vai trò tích cực trong tham gia kiểm soát quyền lực, giám sát để quản lý xã hội công khai, minh bạch; phát huy vai trò giám sát của mình, của nhân dân, báo chí và công luận. Mặt trận phải là nơi tin cậy để người dân phản ảnh, tố giác tội phạm, tham nhũng, "lợi ích nhóm", tố giác những người có biểu hiện suy thoái, tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân.

+ Mặt trận cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng gắn bó thường xuyên, mật thiết với nhân dân, vì quyền lợi chính đáng của nhân dân, tập trung hướng mạnh về cơ sở. Tăng cường vai trò chủ trì hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận với các tổ chức thành viên. Chú trọng việc phối hợp với chính quyền bằng các quy chế, chương trình, kế hoạch cụ thể để thực sự tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ chung.

Cần nghiên cứu đổi mới mô hình và tổ chức hoạt động theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 khoá XII. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận có tâm huyết, trách nhiệm với công việc; đặc biệt là đội ngũ cán bộ hoạt động chuyên trách ở các cấp. Phát huy tối đa vai trò các nhà khoa học, các chuyên gia, các cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân, trong các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài.

6. Tại Hội nghị lần thứ nhất Uỷ ban Trung ương MTTQ Trung ương MTTQ Việt Nam khoá IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã Hiệp thương cử Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX là 62 vị.

Hội nghị cũng hiệp thương cử Chủ tịch, các Phó chủ tịch chuyên trách và không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, như sau:

+ Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX;

+ Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX;

+ Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Khóa IX.

- Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

- Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX. 

- Ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Khóa IX.

* Các Phó Chủ tịch không chuyên trách:

+ Bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII,  Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tái cử giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

+ Bà Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó Chủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

+ Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tái cử giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

+ Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam, tái cử giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

+ Bà Hà Thị Khiết, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, tái cử giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

+ Bà Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

- Đại hội đã ra lời kêu gọi và thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển", Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 thể hiện sự quyết tâm của toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và ngoài nước đoàn kết, chung sức, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Sau 4 phiên làm việc khẩn trương nghiêm túc,  Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã thực hiện được cơ bản những nhiệm vụ theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Chiều ngày 20/9/2019, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX long trọng tổ chức phiên bế mạc.

DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TỊCH UBTW MTTQ VIỆT NAM KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Trong đó, đại diện các tổ chức thành viên: 24 vị; cá nhân tiêu biểu: 27 vị; cán bộ chuyên trách Mặt trận: 11 vị. Tái cử: 52 vị; mới: 10 vị. ngoài Đảng: 10 vị; nữ: 17 vị; đại diện các dân tộc thiểu số: 11 vị; đại diện các tôn giáo: 5 vị. Trình độ: GS.TS, PGS.TS, Tiến sĩ: 11 vị; Thạc sĩ: 22 vị; Đại học và tương đương: 29 vị.

I. Các tổ chức thành viên:

1. Ông Nguyễn Ngọc Bảo (SN 1963), Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam.

2. Ông Nguyễn Phú Bình (SN 1948), Chủ tịch Hội liên lạc với Người Việt Nam ở nước ngoài.

3. Bà Phạm Thị Hải Chuyền (SN 1952), Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam.

4. Bà Nguyễn Thị Doan (SN 1951), Nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

5. Ông Nguyễn Văn Được (SN 1946), Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

6. Bà Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1970), Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

7. Ông Nguyễn Đình Khang (SN 1967), Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

8. Ông Vũ Trọng Kim (SN 1953), Nguyên Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam.

9. Ông Vũ Tiến Lộc (SN 1960), Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

10. Bà Trương Thị Mai (SN 1958), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

11. Linh mục Trần Xuân Mạnh (SN 1948), Chủ tịch Trung ương Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

12. Ông Đặng Vũ Minh (SN 1946), Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật Việt Nam.

13. Bà Nguyễn Phương Nga (SN 1963), Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam.

14. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn (SN 1950), Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

15. Ông Lê Quốc Phong (SN 1978), Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

16. Ông Trần Quang Phương (SN 1961), Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

17.Ông Nguyễn Văn Quyền (SN 1953), Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

18. Ông Nguyễn Văn Rinh (SN 1942), Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/DIOXIN Việt Nam.

19. Ông Thào Xuân Sùng (SN 1958), Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

20. Ông Nguyễn Văn Thân (SN 1955), Chủ tịch Hiệp Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

21. Ông Nguyễn Hữu Thỉnh (SN 1942), Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

22. Ông Đỗ Ngọc Thịnh (SN 1960), Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

23. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu (SN 1961), Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

24. Ông Nguyễn Hữu Thuận (Thuận Hữu), (SN 1958), Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

II. Cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực:

1. Ông Thạch Dư (SN 1957), Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh.

2. Ông Nguyễn Lân Dũng (SN 1938), Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam, Phó Chủ nhiệm HĐTV về Khoa học-Giáo dục và Môi trường UBTƯ MTTQ Việt Nam.

3. Ông Trần Ngọc Đường (SN 1945), Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ-Pháp luật UBTƯ MTTQ Việt Nam.

4. Linh Mục Nguyễn Hùng (SN 1961), Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch UBĐKCG thành phố Đà Nẵng.

5.Ông Đỗ Quang Hưng (SN 1946), Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Tôn giáo của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

6. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường (SN 1970), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TNG Holdings Việt Nam.

7. Bà Hà Thị Khiết (SN 1950), Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương.

8. Bà Hà Thị Liên (SN 1954), Nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

9. Ông Trần Đắc Lợi (SN 1958), Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Đảng.

10. Ông Lê Mã Lương (SN 1950), Thiếu tướng- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp của Thương binh và người khuyết tật Việt Nam.

11. Bà Đặng Huỳnh Mai (SN 1952), Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo, Chủ tịch Liên hiệp Hội về Người khuyết tật Việt Nam.

12. Ông Hà Phúc Mịch (SN 1954), Nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hiệp Hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam.

13. Ông Lý Ngọc Minh (SN 1953), AHLĐ, Tổng giám đốc Công ty TNHH Minh Long, tỉnh Bình Dương.

14. Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu (SN 1952), Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

15. Hòa Thượng Đào Như (SN 1955), Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo Hội phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ.

16. Ông Hà Văn Núi (SN 1952), Nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ nhiệm HĐTV về Dân tộc UBTƯ MTTQ Việt Nam

17. Ông Lù Văn Que (SN 1940), Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Trung ương.

18. Ông Trần Hoàng Thám (SN 1953), Nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

19. Ông Hoàng Đình Thắng (SN 1959), Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Châu Âu.

20. Bà Bùi Thị Thanh (SN 1958), Nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

21. Ông Trần Đình Thiên (SN 1958), Nguyên Viện Trưởng Viện Kinh tế Việt Nam.

22. Ông Đỗ Duy Thường (SN 1943), Nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ nhiệm HĐTV về Dân chủ và Pháp luật, UBTƯ MTTQ Việt Nam.

23. Ông Lê Bá Trình (SN 1957), Nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

24. Ông Lê Truyền (SN 1943), Nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ nhiệm HĐTV về Văn hoá - Xã hội, UBTƯ MTTQ Việt Nam.

25.Ông Nguyễn Hữu Tú (SN 1968), Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội.

26. Ông Nguyễn Túc (SN 1937), Nguyên Ủy viên Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm HĐTV về Văn hóa Xã hội UBTƯ MTTQ Việt Nam.

27. Bà Phan Thị Tươi (SN 1953), nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh

III. Cán bộ chuyên trách:

1. Bà Trương Thị Ngọc Ánh (SN 1966), Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

2. Bà Tô Thị Bích Châu (SN 1969), Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh.

3. Ông Nguyễn Hữu Dũng (SN 1964), Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

4. Bà Nguyễn Lan Hương (SN 1968), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

5. Ông Hầu A Lềnh (SN 1973), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam.

6. Bà Đặng Thị Kim Liên (SN 1966), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng.

7. Ông Cao Xuân Liên (SN 1963), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng.

8. Ông Trần Thanh Mẫn (SN 1962), Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

9. Ông Phùng Khánh Tài (SN 1971), Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

10. Ông Nguyễn Ngọc Tâm (SN 1978), Thành ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ.

11. Ông Ngô Sách Thực (SN 1962), Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

DANH SÁCH ỦY VIÊN ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM KHÓA IX

I. Đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên (43 vị):

1. Ông Lê Vũ Anh (SN 1953),  Chủ tịch Hội Y tế công cộng Việt Nam

2. Ông Nguyễn Ngọc Bảo (SN 1963), Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

3. Ông Nguyễn Phú Bình (SN 1948), Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Chủ tịch Hội liên lạc với Người Việt Nam ở nước ngoài

4. Bà Phạm Thị Hải Chuyền (SN 1952), Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam

5. Ông Lương Phan Cừ (SN 1950),  Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam

6. Ông Lưu Duy Dần (SN 1939),  Chủ tịch Hiệp Hội Làng nghề Việt Nam

7. Ông Nguyễn Văn Đệ (SN 1953),  Chủ tịch Hiệp Hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam

8. Bà Nguyễn Thị Doan (SN 1951), nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam

9. Ông Lê Ngọc Dũng (SN 1950),  Chủ tịch Hội Mỹ nghệ- Kim hoàn- Đá quý Việt Nam

10. Ông Nguyễn Văn Được (SN 1946), Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam

11. Ông Nguyễn Bá Duyệt (SN 1939),  Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Cứu trợ Trẻ em tàn tật Việt Nam

12. Bà Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1970), Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

13. Ông Hoàng Phong Hà (SN 1956),  Phó Chủ tịch Thường trực Hội Xuất bản Việt Nam"

14. Ông Nguyễn Xuân Hồng (SN 1956), Phó Chủ tịch Hội làm Vườn Việt Nam

15. Ông Nguyễn Đình Khang (SN 1967), Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

16. Ông Vũ Trọng Kim (SN 1953), nguyên Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam

17. Ông Nguyễn Tường Lâm (SN 1984), Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam

18. Ông Vũ Tiến Lộc (SN 1960), Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

19. Ông Lê Mã Lương (SN 1950), Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ; Thiếu tướng- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp của Thương binh và người khuyết tật Việt Nam

20. Mục sư Nguyễn Hữu Mạc (SN 1969),  Hội trưởng Hội Thánh Tin lành Việt Nam (Miền Bắc)

21. Bà Trương Thị Mai (SN 1958), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

22. Linh mục Trần Xuân Mạnh (SN 1948), Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Chủ tịch Trung ương Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

23. Ông Đặng Vũ Minh 1946 Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

24. Bà Nguyễn Phương Nga (SN 1963), Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam

25. Ông Phạm Bá Nhất (SN 1948), Phó Chủ tịch Hội Kế hoạch hoá Gia đình Việt Nam

26. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn (SN 1950), Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

27. Ông Lê Quốc Phong (SN 1978), Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

28. Ông Trần Quang Phương (SN 1961), Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

29. Ông Trần Hồng Quân (SN 1937),  Chủ tịch Hiệp Hội các trường Đại học và CĐ Việt Nam

30. Ông Dương Trung Quốc (SN 1947),  Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử Việt Nam"

31. Ông Nguyễn Văn Quyền (SN 1953), Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam

32. Ông Nguyễn Văn Rinh (SN 1942), Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/DIOXIN Việt Nam

33. Ông Võ Sở (SN 1929),  Thiếu tướng, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam

34. Ông Thào Xuân Sùng (SN 1958), Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

35. Ông Nguyễn Văn Thân (SN 1955), Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Chủ tịch Hiệp Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

36. Ông Nguyễn Việt Thắng (SN 1948),  Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam

37. Ông Nguyễn Hữu Thỉnh (SN 1942), Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam

38. Ông Đỗ Ngọc Thịnh (SN 1960), Ủy viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam

39. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu (SN 1961), Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

40. Ông Phạm Viết Thu (SN 1956),  Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam

41. Ông Nguyễn Hữu Thuận (Thuận Hữu) (SN 1958), Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

42. Ông Nguyễn Hữu Vạn (SN 1956),  Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam

43. Bà Nguyễn Thị Xuyên (SN 1956),  Chủ tịch Tổng Hội Y học Việt Nam

II. Chủ tịch Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố (63 vị):

1. Ông Đỗ Việt Anh (SN 1964), Ủy viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình

2. Bà H'Kim Hoa Byă (SN 1970), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk

3. Ông Võ Xuân Ca (SN 1964), Ủy viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam

4. Ông Nông Lương Chấn (SN 1965), Ủy viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn

5. Bà Tô Thị Bích Châu (SN 1969), Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam ; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp Hồ Chí Minh

6. Ông Vàng Seo Cón (SN 1967), Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang

7. Ông Lê Thành Công (SN 1964), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp

8. Ông Đoàn Văn Đảnh (SN 1966, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre

9. Ông Lê Quang Đạo (SN 1960), Ủy viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long

10. Ông Hồ Văn Điềm (SN 1968), Ủy viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai

11. Ông Ma Từ Đông Điền (SN 1964), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn

12. Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông (SN 1964),  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

13. Ông Nguyễn Văn Dừa (SN 1965), Ủy viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng

14. Ông Phan Hữu Đức (SN 1962),  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận

15. Ông Lê Dũng (SN 1961), Ủy viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau

16. Ông Đặng Thanh Giang (SN 1967),  Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình

17. Ông Nguyễn Hải (SN 1973), Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ

18. Ông Nguyễn Trung Hải (SN 1964), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum

19. Bà Phạm Thị Hân (SN 1973), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình

20. Ông Phạm Thái Hanh (SN 1964), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên

21. Ông Sùng A Hồ (SN 1976), Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu

22. Ông Nguyễn Văn Hòa (SN 1963),  Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu

23. Ông Nguyễn Quốc Hoàn (SN 1974),  Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên

24. Ông Nguyễn Văn Hợp (SN 1967),  Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh

25. Ông Hà Văn Hùng (SN 1974),  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh

26. Ông Đoàn Văn Hùng (SN 1964), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định

27. Ông Điểu Xuân Hùng (SN 1964),  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông

28. Ông Nguyễn Tiếc Hùng (SN 1965),  Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang

29. Bà Nguyễn Lan Hương (SN 1968), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

30. Bà Lê Thị Lan Hương (SN 1968), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

31. Ông Nguyễn Văn Hưởng (SN 1962),  Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh

32. Ông Dương Sà Kha (SN 1972),  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng

33. Ông Nguyễn Tuấn Khanh (SN 1965),  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc

34. Bà Đặng Thị Kim Liên (SN 1966), Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng

35. Ông Cao Xuân Liên (SN 1963), Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng

36. Bà Bố Thị Xuân Linh (SN 1970),  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận

37. Ông Nguyễn Văn Lộc (SN 1966), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương

38. Ông Nguyễn Đình Lợi (SN 1971), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh

39. Ông Lò Văn Mừng (SN 1965),  Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên

40. Ông Trương Văn Nọ (SN 1964), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An

41. Bà Nguyễn Thị Oanh (SN 1968),  Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình

42. Ông Nguyễn Cao Phúc (SN 1970),  Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi

43. Ông Nguyễn Quang Phúc (SN 1972),  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương

44. Ông Đào Văn Phước (SN 1965), Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai

45. Bà Võ Thị Minh Sinh (SN 1970), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An

46. Bà Hà Thị Minh Tâm (SN 1968),  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam

47. Ông Nguyễn Thành Tâm (SN 1963), Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh

48. Ông Nguyễn Ngọc Tâm (SN 1978), Thành ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ

49. Ông Trần Công Thắng (SN 1965),  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang

50. Ông Trần Ngọc Thanh (SN 1964),  Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa

51. Ông Bùi Chí Thành (SN 1974), Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

52. Ông Vi Đức Thọ (SN 1976), Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La

53. Bà Phạm Thị Thanh Thủy (SN 1974), Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa

54. Ông Nguyễn Nam Tiến (SN 1964), Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế

55. Ông Giàng A Tông (SN 1974), Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái

56. Bà Lê Thị Xuân Trang (SN 1969), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước

57. Ông Nguyễn Chí Trung (SN 1965), Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang

58. Bà Phạm Thị Tuyến (SN 1966),  Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên

59. Ông Giàng Seo Vần (SN 1971),  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai

60. Bà Lê Thị Vệ (SN 1969),  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang

61. Bà Nguyễn Thị Phong Vũ (SN 1976), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định

62. Ồng Nguyễn Hưng Vượng (SN 1976), Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang

63. Bà Thái Thu Xương (SN 1975), Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang

III. Cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực (255 vị):

1. Cá nhân tiêu biểu là nhân sỹ, trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực (73 vị):

1. Ông Trần Đông A (SN 1941),  AHLĐ, nguyên Phó Giám đốc bệnh viện Nhi đồng 2, Tp Hồ Chí Minh

2. Ông Y Tru Alio (SN 1959),  Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên

3. Bà Phan Thị Thục Anh (SN 1970), Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ , Giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

4. Ông Nguyễn Viết Chức (SN 1950),  Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục Thanh thiếu niên của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm HĐTV về Văn hóa và xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

5. Bà Nguyễn Thị Kim Cương (SN 1937), Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ , Nghệ sỹ nhân dân, Thường vụ Hội bảo trợ người Tàn tật và Trẻ mồ côi Tp Hồ Chí Minh

6. Ông Phạm Xuân Đà (SN 1970),  Cục Trưởng Cục công tác phía Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ

7. Ông Nguyễn Đình Dàng (SN 1978), Họa sĩ tỉnh Thừa Thiên - Huế

8. Ông Nguyễn Ngọc Đào (SN 1954),  Nguyên Phó Trưởng khoa Đào tạo, Học viện Hành chính Quốc gia

9. Ông Nguyễn Tiến Dĩnh (SN 1954),  Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ nhiệm HĐTV về Kinh tế, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

10. Ông Nguyễn Tài Đông (SN 1974), Viện trưởng Viện triết học, Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

11. Ông Thạch Dư (SN 1957), Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh

12. Ông Bùi Xuân Đức (SN 1954),  Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng và Nghiên cứu khoa học Mặt trận, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

13. Ông YA Đuck (SN 1940),  Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

14. Ông Nguyễn Đăng Dung (SN 1952),  Giảng viên khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội

15. Ông Nguyễn Lân Dũng (SN 1938),  Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam, Phó Chủ nhiệm HĐTV về Khoa học-Giáo dục và Môi trường Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

16. Ông Trần Trung Dũng (SN 1976), Phó giám đốc Bệnh viện Saint Paul Hà Nội

17. Ông Trần Ngọc Đường (SN 1945), Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Chủ nhiệm HĐTV Dân chủ-Pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

18. Ông Đinh Ngọc Giang (SN 1968), Phó Viện Trưởng Viện xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

19. Ông Đỗ Trọng Hải(SN 1970),  Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, Liên đoàn luật sư Việt Nam

20. Ông Lê Hồng Hạnh (SN 1953),  Viện Trưởng Viện nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế Asean

21. Ông Trần Hậu (SN 1938),  Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Mặt trận, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

22. Ông Nguyễn Văn Hậu (SN 1957), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh

23. Ông Lê Minh Hiền (SN 1947), Nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

24. Bà Lương Thu Hiền (SN 1973), Giám đốc Trung tâm nghiên cứu giới và lãnh đạo nữ, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

25. Ông Phan Hòa (SN 1948),  Nhà giáo nhân dân

26. Bà Khuất Thu Hồng (SN 1960),  Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Xã hội

27. Ông Quách Sĩ Hùng (SN 1950), Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Phó Chủ nhiệm HĐTV Dân chủ-Pháp Luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phó Viện Trưởng Viện Kinh tế Pháp luật và quản lý, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

28. Ông Đỗ Quang Hưng (SN 1946), Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Chủ nhiệm HĐTV về Tôn giáo, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

29. Bà Lê Thị Thu Hương (SN 1970),  Chuyên viên cao cấp, Nguyên Trưởng Bộ phận địa phương tại Tp Hồ Chí Minh, Ban Kinh tế Trung ương

30. Ông Nguyễn Xuân Khang (SN 1949),  Hiệu trưởng Trường Dân lập Marie Curie, Hà Nội

31. Ông Trần Viết Khanh (SN 1962),  Phó Giám đốc Trường Đại học Thái Nguyên

32. Bà Hà Thị Khiết (SN 1950), Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

33. Ông Đặng Văn Khoa (SN 1959),  Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Tp Hồ Chí Minh

34. Bà Lê Thị Lan (SN 1967),  Nghiên cứu viên cao cấp, Viện triết học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

35. Ông Nguyễn Thanh Liêm (SN 1950), Nghệ sĩ nhân dân, Hội viên Hội Sân khấu thành phố Hồ Chí Minh

36. Bà Hà Thị Liên (SN 1954), Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

37. Bà Lý Vân Linh Niê Kđăm (SN 1980), Trưởng khoa Văn hóa - Thông tin, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk

38. Ông Trần Đắc Lợi (SN 1958), Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Đảng

39. Ông Trần Đình Long (SN 1941),  Viện sĩ - Chủ tịch Hội Giống cây trồng Việt Nam

40. Ông Võ Đại Lược (SN 1939),  Nguyên Viện Trưởng Viện Kinh tế Trung ương

41. Ông Phan Trung Lý (SN 1954), Nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội

42. Bà Đặng Huỳnh Mai (SN 1952), Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo, Chủ tịch Liên hiệp Hội về Người khuyết tật Việt Nam

43. Ông Hà Phúc Mịch (SN 1954), Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hiệp Hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam

44. Ông Nguyễn Ngọc Minh (SN 1939),  Nhà giáo nhân dân, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Duy Tân- Đà Nẵng

45. Ông Trương Hán Minh (SN 1951),  Ủy viên Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Tp Hồ Chí Minh

46. Ông Phạm Quang Minh (SN 1962),  Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

47. Ông Phan Anh Minh (SN 1959), Nguyên Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh

48. Bà Nguyễn Thị Bích Ngà (SN 1958), Nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng

49. Ông Nguyễn Văn Nhật (SN 1954),  Nguyên Viện trưởng Viện Sử học, Viện hàn lâm Khoa học- Xã hội Việt Nam

50. Ông Hà Văn Núi (SN 1952), Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Phó Chủ nhiệm HĐTV về Dân tộc, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

51. Ông Châu Tấn Phát (SN 1980),  Nghiên cứu viên, Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long

52.Ông Nguyễn Văn Phúc (SN 1955), Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội

53. Ông Trần Đình Phùng (SN 1950), Nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam,  Phó Chủ nhiệm HĐTV về Tôn giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

54. Ông Nguyễn Văn Phương (SN 1970), Trưởng Trung tâm Đào tạo Quản lý công, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

55. Ông Lù Văn Que (SN 1939), Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Trung ương

56. Ông Phan Xuân Sơn (SN 1954), Nguyên Phó Viện trưởng Viện Chính trị học, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

57. Thượng tọa Thích Tuệ Tâm (SN 1956), Phó Chủ tịch Hội Châm cứu tỉnh Thừa Thiên - Huế, Giám đốc điều hành Trung tâm kế thừa Y học cổ truyền Tuệ Tĩnh

58. Ông Trần Hoàng Thám (SN 1953), Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

59. Bà Bùi Thị Thanh (SN 1958), Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

60. Ông Bế Trường Thành (SN 1951),  Nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân tộc

61. Ông Lê Mạnh Thát (SN 1944),  Phó Viện trưởng Học viện phật giáo Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh

62. Ông Trần Đình Thiên (SN 1958),  Nguyên Viện Trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ nhiệm HĐTV về Kinh tế, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

63. Ông Diệp Cẩm Thu (SN 1951),  Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng tỉnh Đồng Nai

64. Ông Trần Văn Thuấn (SN 1970),  Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện K

65. Ông Đỗ Duy Thường (SN 1943), Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Phó Chủ nhiệm HĐTV về Dân chủ và Pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

66. Ông Lê Bá Trình (SN 1957), Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

67. Ông Lê Truyền (SN 1943), Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Phó Chủ nhiệm HĐTV về Văn hoá - Xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

68. Ông Nguyễn Hữu Tú (SN 1968), Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội

69. Ông Võ Sĩ Tuấn (SN 1959), Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Nguyên Viện Trưởng Viện Hải dương học-Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

70. Ông Nguyễn Túc (SN 1937), Nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Chủ nhiệm HĐTV về Văn hóa Xã hội Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

71. Bà Phan Thị Tươi (SN 1953), Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh

72. Bà Lương Bạch Vân (SN 1946),  Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh

73. Ông Nguyễn Văn Vĩnh (SN 1950), Nguyên Uỷ viên Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

2. Cá nhân tiêu biểu là công nhân, nông dân, lực lượng vũ trang, huyện đảo (18 vị):

1. Bà Hà Thị Phương Anh (SN 1983), Công nhân tiêu biểu, Ủy viên BCH Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Công ty May liên doanh Plummy, Hà Nội

2. Ông Lương Quốc Anh (SN 1974), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa; Phó Tham mưu Trưởng Lữ đoàn 146

3.Bà Phạm Thị Ngọc Bích (SN 1979), Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A tại Tp Hồ Chí Minh

4. Bà Vũ Thị Chen (SN 1986),  Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Sumindenso Việt Nam, Hải Dương

5. Bà Ngô Thị Chiến (SN 1968),  Nông dân tiêu biểu xã Định Hóa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

6. Bà Nguyễn Thị Hằng (SN 1969), Nông dân tiêu biểu xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

7. Bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1980),  Quản đốc xí nghiệp 1, Công ty may mặc xuất khẩu khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

8. Ông Nguyễn Minh Hoàng (SN 1981), Công nhân tiêu biểu, Công ty TNHH Shyang Hung Cheng, Bình Dương

9. Ông Vũ Văn Lợi (SN 1957), Nông dân tiêu biểu xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

10. Ông Trần Xuân Lưỡng (SN 1963), Nông dân tiêu biểu, Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Cao mại, xã Quang Hưng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

11. Ông Phạm Văn Luyện (SN 1964), Chuẩn đô đốc, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân

12. Ông Sơn Thanh Phong (SN 1960), Nông dân tiêu biểu xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

13. Ông Đinh Sỹ Phúc (SN 1974), Công nhân tiêu biểu, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần TaeKwang Vina, tỉnh Đồng Nai

14. Bà Đào Thị Thiện (SN 1961), Nông dân tiêu biểu xã Quảng Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

15. Ông Phạm Trí Thức (SN 1955), Nông dân tiêu biểu xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi

16. Ông Trương Thiên Tô (SN 1970), Đại tá, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5

17. Ông Hoàng Văn Toàn (SN 1965), Đại tá, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an

18. Ông Phùng Quốc Tuấn (SN 1964), Thiếu tướng, Phó Chính ủy Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

3. Cá nhân tiêu biểu đại diện các dân tộc thiểu số (53 vị):

1. Bà Trần Thị Bảy (SN 1977), Cá nhân tiêu biểu xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

2. Bà Lò Thị Bình (SN 1988), Chi hội Trưởng chi hội Phụ nữ xã Bản Hon, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

3. Ông Hù Chà Bó (SN 1987), Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ , cá nhân tiêu biểu xã Can Hồ, Mường Tè, Lai Châu

4. Ông Thao Brắt (SN 1990), Cá nhân tiêu biểu xã Bờ Y huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

5. Bà Vì Thị Chiểu (SN 1993), Cá nhân tiêu biểu xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

6. Ông Phan Văn Chinh (SN 1988), Cá nhân tiêu biểu xã Hoàng Hải, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

7. Bà Lò Thị Chương (SN 1988),  Cán bộ Phòng Dân tộc huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu

8. Bà Hờ Thị Dê (SN 1987),  Cá nhân tiêu biểu xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái

9. Ông Hồ Văn Ta Dóc (SN 1959), Già làng thôn Vùng Kho, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

10. Ông Lò Văn Đức (SN 1983),  Cá nhân tiêu biểu xã Nậm Khao, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

11. Ông Lương Hùng Đức (SN 1958), Trưởng Ban Kiểm tra Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số thành phố Hồ Chí Minh

12. Bà Lục Thị Hải Dương (SN 1986),  cá nhân tiêu biểu xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

13. Bà Thị Dương (SN 1975), Cá nhân tiêu biểu xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

14. Bà Trương Thị Giang (SN 1981),  Giáo viên trường THCS xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

15. Bà Rơ Chăm H’Yeo (SN 1950),  Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Gia Lai

16. Bà Đinh Thị Hảo (SN 1974),  Cá nhân tiêu biểu phường Thái Bình, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

17. Bà Sity Hara (SN 1983), Nhân viên Văn phòng Ban đại diện Hồi giáo tỉnh An Giang

18. Bà Ka Him (SN 1986), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đạ M'ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

19. Bà Ngô Thị Hóa (SN 1986), Cá nhân tiêu biểu xã Nậm Sài, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

20. Ông Bo Bo Huệ (SN 1971), Cá nhân tiêu biểu xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

21. Bà Trần Thị Huyền (SN 1974),  Cá nhân tiêu biểu xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

22. Ông Hàng Dờng K'Chiến (SN 1977), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

23. Ông Lò Văn Khuyên (SN 1990), Cá nhân tiêu biểu xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

24. Bà Moong Thị Lâm (SN 1989), Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ , cá nhân tiêu biểu xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

25. Ông Lý Xuân Lẻng (SN 1998), Cá nhân tiêu biểu xã Bạch Đích, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang

26. Bà Lò Thị Loan (SN 1996), Cá nhân tiêu biểu xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

27. Ông Nguyễn Văn Lượng (SN 1974),  Cá nhân tiêu biểu xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

28. Bà Hồ Thị Họa Mi (SN 1987), Giáo viên Trường THPT Trà Bồng, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

29. Ông A Minh (SN 1986),  Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

30. Bà Lộc Thúy Ngân (SN 1991), Phó Trưởng khoa xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa khu vực, huyện Hoàng Su phì, tỉnh Hà Giang

31. Bà Pơ Loong Thị Những (SN 1975),  Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Giang tỉnh Quảng Nam

32. Ông Đinh Xuân Nhường (SN 1985),  Cá nhân tiêu biểu xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

33. Ông Lò Giàng Páo (SN 1956), Ủy viên Thường vụ Hội Văn học các Dân tộc thiểu số Việt Nam, nguyên Phó Viện Trưởng Viện Dân tộc học

34. Ông Phạm Văn Phành (SN 1988), Giáo viên Trường THPT Phạm Kiệt, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

35. Bà Lò Thị Phương (SN 1991), Cá nhân tiêu biểu xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

36. Bà Phù Thị Quy (SN 1991), Cá nhân tiêu biểu xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang

37. Ông Điểu-MB Râng (SN 1961), Trưởng ban Công tác Mặt trận bon Đắk R'Moan, xã Đắk R'Moan, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

38. Bà Lồ Lài Sửu (SN 1963), Cá nhân tiêu biểu xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

39. Ông Hồ Nhật Tân (SN 1960), Chủ tịch Hội Khuyến học xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

40. Ông Điểu Thăng (SN 1960), Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ , cá nhân tiêu biểu xã Thuận Lơn, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

41. Ông Rơ Chăm Y Thêm (SN 1983), Cá nhân tiêu biểu xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, Phú Yên

42. Ông Ya Thi (SN 1949), Cá nhân tiêu biểu xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

43. Ông Thẩm Dịch Thọ (SN 1960), Cá nhân tiêu biểu xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

44. Ông Lương La Thuấn (SN 1993), Cá nhân tiêu biểu xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

45. Bà Y Tiệp (SN 1986), Cá nhân tiêu biểu xã Đắk Nhoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

46. Bà Lý Thị Tím (SN 1984), Cá nhân tiêu biểu xã Phố Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

47. Ông Lô Xuân Tình (SN 1961),  Cá nhân tiêu biểu xã Kim Đa, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

48. Ông Pờ Go Tư (SN 1995), Cá nhân tiêu biểu xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

49. Ông Vi A Tuấn (SN 1985),  Cá nhân tiêu biểu xã Đồng Tuyến, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

50. Ông Uêp (SN 1955),  Trưởng Ban Công tác Mặt trận làng Dôr 2, xã Glar, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai

51. Ông Lò Văn Uôn (SN 1989), Cá nhân tiêu biểu xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

52. Ông Thổ Út (SN 1970), Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

53 Ông Lý Văn Vinh (SN 1996), Cá nhân tiêu biểu xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

4. Cá nhân tiêu biểu là chức sắc các tôn giáo (53 vị):

1. Giảng sư Nguyễn Ngọc Ánh (SN 1955), Phó Chánh Hội Trưởng Thường trực Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam

2. Cả sư Đổng Bạ (SN 1951),  Phó Chủ tịch Hội đồng Sư cả Chăm Balamon tỉnh Ninh Thuận

3. Mục sư Y Ky Ê Ban (SN 1944),  Mục sư quản nhiệm Chi hội Tin Lành Êa Tul, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk

4. Hiến pháp Lữ Văn Châu (SN 1946), Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng cơ quan Hiệp Thiên đài Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo

5. Linh mục Hoàng Văn Chính (SN 1954), Chánh Văn phòng, Chưởng ấn Tòa giám mục giáo phận Đà Lạt, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

6. Lão sư Nguyễn Văn Dần (SN 1950),  Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật đường Nam Tông Minh Sư đạo

7. Ông Nguyễn Tấn Đạt (SN 1949),  Trưởng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo

8. Linh mục Đỗ Mạnh Dũng (SN 1967),  Phó Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đồng Nai

9. Ông Bùi Văn Đương (SN 1944),  Phó ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo

10. Nữ tu Bùi Thị Hồng Hạnh (SN 1966),  Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

11. Ông Phùng Kỳ Hiệp (SN 1955),  Hội đồng Hội thánh Minh Lý đạo - Tam Tông Miếu

12. Linh mục Trần Đức Hoàn (SN 1968),  Chánh xứ Liêu Ngạn, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

13. Linh mục Nguyễn Hùng (SN 1961), Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ , Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Đà Nẵng

14. Nữ tu Nguyễn Thị Hương (SN Nguyễn Thị Khuyến), (SN 1961), Phụ trách bệnh xá, dòng tu Mân côi, Giáo phận Bùi Chu, Xuân Trường, Nam Định

15. Chánh Phối sư Trần Văn Huynh (SN 1952),  Trưởng ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Bạch Y

16. Linh mục Trần Quang Liêm (SN 1976), Giám đốc Trường Trung cấp kỹ thuật công nghệ Phước Lộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

17. Ni sư Thích Nữ Tín Liên (SN 1951),  Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

18. Ông Lê Lơn (SN 1936), Trưởng ban Trị sự đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

19. Thái Đầu sư Lê Văn Long (SN 1942),  Trưởng ban Thường trực Hội đồng Chưởng quản Hội Thánh Cao Đài Chơn lý

20. Hòa thượng Danh Lung (SN 1964),  Ủy viên Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng 2, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

21. Ông Nguyễn Hiền Lương (SN 1964), Trưởng Hội đồng Trung ương Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn

22. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (SN 1956),  Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam TP Hà Nội

23. Thượng tọa Thích Đức Nguyên (SN 1973),  Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình

24. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu (SN 1952), Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Lai Châu

25. Hòa thượng Đào Như (SN 1955), Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ

26. Hòa thượng Tăng Nô (SN 1942),  Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng

27. Linh mục Dương Phú Oanh (SN 1941),  Phó Chủ tịch Trung ương Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban ĐKCG TP Hà Nội

28. Hòa thượng Thích Thiện Pháp (SN 1947), Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng ban Tăng sự Trung ương

29. Chánh Phối sư Thượng Thanh Phong (SN Huỳnh Thanh Phong), (SN 1967), Phó Ban Thường trực Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên

30. Hòa thượng Thích Trí Quảng (SN 1940),  Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp Hồ Chí Minh

31. Thượng tọa Thích Thanh Quyết (SN 1962),  Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh

32. Ông Haji Mach Dares Samael (SN 1948), Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ , Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Tp Hồ Chí Minh

33. Linh mục Phan Đình Sơn (SN 1951),  Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Tp Cần Thơ

34. Hòa thượng Thích Thiện Tâm (SN 1950),  Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

35. Thái đầu sư Trần Đức Tăng (SN 1934),  Trưởng Ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Minh Chơn đạo

36. Hòa thượng Thích Đức Thanh (SN 1943),  Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế

37. Đầu sư Thượng Tám Thanh (SN 1936),  Chưởng quản Hội thánh Cao Đài Tây Ninh

38. Giáo sư Thượng Thứ Thanh (SN 1947),  Chưởng quản Cơ quan Hành chính Hội thánh Truyền giáo Cao Đài

39. Phối sư Ngọc Soi Thanh (SN 1944), Phó Chưởng quản Thường trực Hội đồng Lưỡng đài Hội thánh Cao Đài Cầu kho Tam Quan

40. Thượng tọa Thích Đức Thiện (SN 1966), Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế

41. Ni sư Thích Minh Thịnh (SN 1968),  Giảng viên thỉnh giảng Khoa Tôn giáo học, Đại học KHXH và Nhân văn

42. Ông Nguyễn Đình Thỏa (SN 1948), Tổng Thư ký Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha'i Việt Nam

43. Mục sư Nguyễn Thông (SN 1943),  Cố vấn Giáo hội Báp Tít Việt Nam

44. Ông Nguyễn Văn Thuận (SN 1947),  Phó Trưởng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Trưởng Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Đồng Tháp

45. Mục sư Triệu Phúc Tiến (SN 1982),  Ủy viên Ban Trị sự Hội thánh Tin Lành Việt Nam (SN miền Bắc),

46. Hòa thượng Thích Giác Toàn (SN 1949),  Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam

47. Ông Nguyễn Ngọc Trác (SN 1966), Trưởng Ban đại diện, Trưởng gánh Đạo hội Tứ ân Hiếu Nghĩa

48. Mục sư Trần Thanh Truyện (SN 1957), Giáo hội Trưởng Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam

49. Linh mục Phan Khắc Từ (SN 1941),  Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

50. Hòa thượng Thích Phổ Tuệ (SN 1917),  Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

51. Ông Hoàng Văn Tùng (SN 1975), Trưởng ban Đại diện Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giê su Ky tô Việt Nam

52. Hòa Thượng Thích Quảng Xả (SN 1946),  Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum

53. Hòa thượng Thạch Sok Xane (SN 1950),  Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

5. Cá nhân tiêu biểu trong các thành phần kinh tế (43 vị):

1. Ông Trần Việt Anh (SN 1962), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nam Thái Sơn

2. Ông Đặng Hồng Anh (SN 1980), Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sáng lập, Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

3. Bà Đồng Thị Ánh (SN 1956),  Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ánh Vy, Chủ tịch Hội nữ Doanh nhân tỉnh Bình Định

4. Ông Hồ Hải Bằng (SN 1975), Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Quốc tế Gis, tỉnh An Giang

5. Ông Nguyễn Văn Bình (SN 1957),  Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Việt Nhật, Chủ tịch Tập Đoàn thép Việt Nhật

6. Ông Phạm Đức Bình (SN 1966),  Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Thanh Bình, tỉnh Đồng Nai

7. Ông Lý Xương Căn (SN 1958),  Doanh nhân, Thân nhân kiều bào tại Hàn Quốc

8. Ông Lê Hải Châu (SN 1969),  Tổng Giám đốc Công ty Tài Chính, đầu tư, xây dựng Chu Việt

9. Ông Phạm Văn Du (SN 1960),  Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Duy Sơn 2, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

10. Ông Trần Hữu Đức (SN 1973), Giám đốc Hợp tác xã sản xuất kinh doanh và dịch vụ nông nghiệp Dũng Linh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

11. Ông Nguyễn Trí Dũng (SN 1948),  Giám đốc Công ty TNHH Minh Trân thành phố Hồ Chí Minh

12. Ông Lương Xuân Hà (SN 1961), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark

13. Ông Đinh Xuân Hải (SN 1967), Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên

14. Bà Lê Thị Hằng (SN 1984), Giám đốc Hợp tác xã sản xuất kinh doanh rượu thảo dược Thái Hưng, tỉnh Thái Bình

15 Ông Đỗ Quang Hiển (SN 1962), Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ , Chủ tịch Hiệp hội doanh nhiệp Nhỏ và vừa thành phố Hà Nội

16. Ông Nguyễn Hồng Huệ (SN Peter Hồng), (SN 1960), Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Doanh nhân người Việt Nam ở nước Ngoài, Việt kiều Úc

17. Ông Nguyễn Quang Huân (SN 1964), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Halcom Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam

18. Bà Phạm Thị Hương (SN 1967),  Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Thanh Tâm tỉnh Phú Thọ

19. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường (SN 1970), Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư TNG Holdings Việt Nam

20. Ông Nguyễn Ngọc Khôi (SN 1953),  Chủ tịch Tập đoàn thương mại Hà Nội KAT

21. Ông Trịnh Duy Khuê (SN 1965), Giám đốc Công ty TNHH Thành Minh tỉnh Thanh Hóa

22. Ông Đỗ Long (SN 1960),  Tổng Giám đốc Công ty Sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

23. Ông Lý Ngọc Minh (SN 1953), Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam , AHLĐ, Tổng giám đốc Công ty TNHH Minh Long, tỉnh Bình Dương.

24. Ông Huỳnh Văn Minh (SN 1948),  Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ "Doanh nhân Vì cộng đồng" Tp Hồ Chí Minh

25. Ông Huỳnh Hữu Nghĩa (SN 1958), Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ , Chủ nhiệm HTX gốm sứ Thái Dương, tỉnh Đồng Nai.

26. Ông Nguyễn Văn Nhựt (SN 1971),  Giám đốc Công ty cổ phần Hoàng Minh Nhật huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ

27. Ông Nguyễn Hữu Phải (SN 1957),  Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần May Bắc Giang

28. Bà Vũ Thị Phi (SN 1956),  Nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Chợ Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội

29. Ông Nguyễn Tài Phương (SN 1950),  Việt kiều Mỹ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Việt Anh

30. Ông Ngô Trung Quân (SN 1960),  Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Đại Việt Hương, Ủy viên BCH Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

31. Ông Bùi Văn Quân (SN 1969),  Chủ tịch tập đoàn Anh Quân

32. Ông Lê Vinh Quang (SN 1970),  Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và Du lịch Phú Hoàng, thành phố Đà Nẵng

33. Ông Võ Quốc Thắng (SN 1967),  Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đồng Tâm.

34. Ông Trần Kim Thành (SN 1960),  Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn KIDO, thành phố Hồ Chí Minh

35. Ông Trần Văn Thành (SN 1974),  Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần DIPLOMAT

36. Ông Vưu Khải Thành (SN 1950), Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam  Tổng Giám đốc Công ty Bình Tiên (SN Bitis),

37. Ông Đào Lê Thảo (SN 1970),  Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Mạng, Hà Nội

38. Ông Hoàng Đức Thảo (SN 1960), AHLĐ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoa học Việt Nam

39. Ông Phan Thanh Thiên (SN 1975), Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Gia Lai

40. Ông Nguyễn Hữu Thủy (SN 1968),  Trưởng ban kiểm tra hội doanh nhân trẻ Việt Nam; Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư thương mại thủy sản Thống Nhất tỉnh Quảng Ninh

41. Ông Nguyễn Văn Tiếp (SN 1954),  Nghệ nhân ưu tú, Phó Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Giám đốc Công ty TNHH Mộc mỹ nghệ

42. Ông Trương Ty (SN 1952),  Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nệm Vạn Thành

43. Bà Hà Thị Vinh (SN 1954),  Nghệ nhân, chuyên gia sản xuất gốm sứ Mỹ nghệ xuất khẩu

6. Cá nhân tiêu biểu là Người Việt Nam ở nước ngoài (15 vị):

1. Ông Trần Ngọc Anh (SN 1973), Giáo sư, Tiến sĩ Trường O'Neili, Đại học Indiana Bloomington, Mỹ; Trưởng nhóm sáng kiến Việt Nam

2. Ông Châu Văn Chi (SN 1960),  Chủ tịch Hội Khmer- Việt Nam tại Campuchia

3. Ông Phan Kế Đạt (SN 1956),  Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty PKD Holding Đan Mạch, Chủ tịch Hội Golf Bắc Âu

4. Ông Lương Xuân Hòa (SN 1959), Phó Chủ tịch Tổng Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Udon Thani

5. Ông Đỗ Xuân Hoàng (SN 1968),  Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga

6. Ông Trần Hải Linh (SN 1980),  Chủ tịch Hiệp Hội doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc

7. Ông Lê Văn Mùi (SN 1955), Phó Chủ tịch Tổng hội Người Việt Nam tại Lào, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Viên Chăn

8. Ông Nguyễn Thanh Mỹ (SN 1956), Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, Kiều bào Canada

9. Ông Trần Bá Phúc (SN 1955),  Luật sư- Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia

10. Ông Hoàng Đình Thắng (SN 1959), Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Châu Âu

11. Ông Trần Đình Thắng (SN 1970),  Chủ tịch Viện giáo dục và văn hóa Việt Nam tại Mỹ

12. Bà Phan Bích Thiện (SN 1968),  Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary

13. Ông Nguyễn Văn Tính (SN 1956), Doanh nhân, Việt Kiều ở Đức

14. Sư cô Thích Tâm Trí (SN Bà Nguyễn Thị Dư), (SN 1978), Ủy viên Ban Chấp hành Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản, Trụ trì chùa Nishinkutsu, Tokyo, Nhật Bản

15. Ông Trần Anh Tuấn (SN 1964), Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Ba Lan

IV. Cán bộ chuyên trách cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam (13 vị):

1. Bà Trương Thị Ngọc Ánh (SN 1966), Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

2. Ông Nguyễn Hữu Dũng (SN 1964), Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

3. Ông Từ Thành Huế (SN 1975),  Trưởng Ban Đối ngoại và Kiều bào Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

4. Ông Hầu A Lềnh (SN 1973), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

5. Ông Trần Thanh Mẫn (SN 1962), Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

6. Ông Nguyễn Quang Minh (SN 1967),  Trưởng Ban Dân chủ- Pháp luật Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

7. Ông Đặng Hồng Quang (Hồng Thanh Quang), (SN 1962),  Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

8. Ông Trần Văn Sinh (SN 1965), Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Phong trào Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

9. Ông Phùng Khánh Tài (SN 1971), Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

10. Ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1973),  Trưởng Ban Tôn giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

11. Ông Võ Văn Thiện (SN 1967),  Trưởng Ban Công tác phía Nam Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

12. Ông Ngô Sách Thực (SN 1962), Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

13. Ông Vũ Văn Tiến (SN 1982),  Trưởng Ban Tuyên giáo, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

 
UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TP ĐỒNG XOÀI
Địa chỉ: 1375 đường Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 02713. 879.7171
Email: mattrandongxoai@yahoo.com.vn

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị