image banner
Phường Tân Xuân hoàn thành bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022-2025
Lượt xem: 73

         Để tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022-2025, Ủy ban nhân dân phường đã chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; lắng nghe, nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân.

         Cùng với đó, Ủy ban nhân dân phường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam phường thực hiện quy trình bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022-2025. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ trong công tác bầu cử; kịp thời xử lý những vướng mắc, phát sinh, chú trọng đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện tốt nhất để phục vụ bầu cử, trong đó chú ý đến việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, niêm yết danh sách cử tri, đại diện hộ gia đình... Công tác hiệp thương, giới thiệu nhân sự bầu trưởng khu phố được thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

anh tin bai

         Kết quả đến hết ngày 17 giờ ngày 27/11/2022, có 7/7 khu phố trên địa bàn phường tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022-2025. Qua bầu cử đã có 07/7 người trúng cử Trưởng khu phố. Trong đó, tái cử là 06/7 người (chiếm 86%), bầu mới là 01 người (chiếm 14.2%); Đảng viên là 05 người (chiếm 71%), không phải là đảng viên là 01 người (chiếm 14.2%). 

anh tin bai

         Các trưởng khu phố được cử tri lựa chọn là những người có đủ năng lực, uy tín, có tâm huyết, được tín nhiệm trong cộng đồng dân cư có thể giúp chính quyền địa phương điều hành công việc tại khu dân cư; đưa phong trào phát triển kinh tế - xã hội tại khu phố nói riêng và phường nói chung ngày một phát triển.

Thanh Xuân

 
UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TP ĐỒNG XOÀI
Địa chỉ: 1375 đường Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 02713. 879.7171
Email: mattrandongxoai@yahoo.com.vn

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị