image banner
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Đồng Xoài
Tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND phường Tiến Thành trước kỳ họp thứ 9, HĐND phường khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 15

Vừa qua, ông Tạ Thanh Bình- Trưởng phòng kinh tế thành phố Đồng Xoài, Đại biểu HĐND thành phố ứng cử tại phường Tiến Thành, đại biểu HĐND phường, Ông Mai Thế Tám- Phó Bí thư Thường Trực Đảng Uỷ, Chủ tịch HĐND phường và các đại biểu trong tổ đại biểu HĐND phường tiếp xúc cử tri với 3 khu phố trước kỳ họp thứ 9, HĐND phường khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026.

anh tin bai

Tham dự có  lãnh đạo Đảng ủy- HĐND –UBND- UBMTTQVN phường.  Kết quả có 71 cử tri tham dự, có 4 lượt cử tri phát biểu ý kiến liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng làm đường giao thông, công tác vệ sinh môi trường, việc giao dịch với Chi cục thế còn gặp nhiều khó khăn…

anh tin bai

Sau khi lắng nghe ý kiến của cử tri, Đồng chí Lê Thanh Hoàn- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đã tiếp thu và trả lời các ý kiến mà nhân dân phản ánh. Tuy nhiên còn một số vấn đề cử tri ý kiến liên quan đến việc giao dịch thuế đã được lãnh đạo UBND tiếp thu và ghi nhận, BTT UBMTTQVN phường tổng hợp gửi ngành liên quan xem xét giải quyết theo quy định. 

MTTQVN phường Tiến Thành

TIN LIÊN QUAN
1 2 3 4 5 
 
UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TP ĐỒNG XOÀI
Địa chỉ: 1375 đường Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 02713. 879.7171
Email: mattrandongxoai@yahoo.com.vn

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị