image banner
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Đồng Xoài
Mặt trận Tổ quốc Phường Tân Bình: tổ chức Hội nghị lần thứ chín khoá V, nhiệm kỳ 2019-2024
Lượt xem: 114

Ban Thường trực MTTQVN phường Tân Bình vừa tổ chức Hội nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kỳ họp thứ chín khoá V, nhiệm kỳ 2019-2024. Hội nghị đã kiện toàn bầu bổ sung 8 vị UV UB.MTTQVN phường, do sự thay đổi, luân chuyển công tác.

Trong năm 2022, UBMTTQVN phường đã hướng dẫn, Ban Công tác Mặt trận và các hội đoàn thể ở khu dân cư thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư với các hình thức phù hợp, hiệu quả... Trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm Pháp luật liên quan đến công tác dân cử, dân bầu và dân giám sát. Tham gia đóng góp “Dự thảo”Luật Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở… HĐND phường thông báo về hoạt động của HĐND phường năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; UBND phường thông báo tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Trong năm  UB.MTTQVN phường và các Tổ chức thành viên Mặt trận phường Tân Bình trong năm đã nổ lực tất cả các lĩnh vực, từ thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, giúp chính quyền, và vận động quần chúng nhân dân, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Mặt trận và các Hội đoàn thể phường đều đươc cấp trên đánh giá đạt xuất sắc đứng thứ nhất, hai và ba không có đơn vị nào khá và trung bình. Triển khai trong các ủy viên, đoàn viên, hội viên có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương, xây dựng mô hình tiêu biểu trong học tập và làm Bác. Quan tâm giáo dục tư tưởng chính trị phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ và nhân dân.

anh tin bai

          Hội nghị đã tặng 43 phần quà cho các cán bộ là thành viên Mặt trận khó khăn và các hộ khó khăn, trẻ em khuyết tật người già neo đơn trong dịp Tết nguyên đán trị giá 21.500.000đ và Tuyên dương trao thư cảm ơn cho các mạnh thường quân có đóng góp cùng MTTQVN và địa phương chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn phường.

anh tin bai

 Các đơn vị Tổ chức thành viên và Ban Công tác Mặt trận khu dân cư đã ký kết thi đua năm 2023, đều đăng ký xuất sắc trở lên. Trao tặng Giấy khen cho 2 tập thể cá và 3 nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2022.

                                                            Thu Hiền - UBMTTQVN phường

TIN LIÊN QUAN
1 2 3 4 5 
 
UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TP ĐỒNG XOÀI
Địa chỉ: 1375 đường Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 02713. 879.7171
Email: mattrandongxoai@yahoo.com.vn

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị