image banner
Tổng số: 84
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1 04/04/2023 Hội Nghị Công Đoàn(Tài liệu LĐLD)
Lượt xem: 414

Tải về1
Lượt tải 323
910/UBND-KT 10/05/2022 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tư HĐND thành phố.
Lượt xem: 340
Tải về1
Lượt tải 326
01/CTr-MTTQ-BTT 25/01/2022 Chương trình giám sát và phản biện xã hội năm 2021
Lượt xem: 321
Tải về1
Lượt tải 13
02/HD-MTTQ-BTT 24/01/2022 Hướng dẫn công tác tham gia XDĐ, XDCQ năm 2022
Lượt xem: 303
Tải về1
Lượt tải 13
01/KH-MTTQ-BTT 21/01/2022 Kế hoạch góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố năm 2022
Lượt xem: 284
Tải về1
Lượt tải 14
01/Ctr-MTTQ-BTT 21/01/2022 Chương trình giám sát và phản biện xã hội năm 2022
Lượt xem: 263
Tải về1
Lượt tải 12
01/HD-MTTQ-BTT 14/01/2022 Hướng dẫn tổ chức hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐT của cộng đồng năm 2022
Lượt xem: 225
Tải về1
Lượt tải 12
03/MTTQ-BTT 14/01/2022 Công văn về việc triển khai Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Lượt xem: 195
Tải về1
Lượt tải 13
03/KH-CB 10/01/2022 Kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên năm 2022
Lượt xem: 217
Tải về1
Lượt tải 11
48/MTTQ-BTT 03/08/2021 Công văn triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân thành phố Đồng Xoài tỉnh Bình Phước đang ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng nai
Lượt xem: 207
Tải về1
Lượt tải 13
40/KHPH-MTTQ-PTNMT 30/06/2021 Kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 216
Tải về1
Lượt tải 13
41/KHPH-MTTQ-TCTV 30/06/2021 Kế hoạch phối hợp thực hiện các CVĐ, phong trào thi đua yêu nước do MTTQVN thành phố chủ trì, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 209
Tải về1
Lượt tải 12
09/TB-MTTQ-BTT 28/03/2021 Thông báo lịch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 208
Tải về1
Lượt tải 13
01/KH-BVĐ 19/03/2021 Kế hoạch triển khai vận động quỹ Vì người nghèo thành phố và chương trình ASXH năm 2021
Lượt xem: 226
Tải về1
Lượt tải 12
14/KH-MTTQ-BTT 05/02/2021 Kế hoạch triển khai công tác Dân tộc, Tôn giáo năm 2021
Lượt xem: 198
Tải về1
Lượt tải 12
11/KH-MTTQ-BTT 26/01/2021 Kế hoạch thực hiện phong trào Toàn dân BVANTQ trong tình hình mới; phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội năm 2021
Lượt xem: 222
Tải về1
Lượt tải 10
08/KH-MTTQ-BTT 25/01/2021 Kế hoạch góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền của UBMTTQVN thành phố năm 2021
Lượt xem: 223
Tải về1
Lượt tải 8
10/KH-MTTQ-BTT 25/01/2021 Kế hoạch tổ chức thực hiện quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 249
Tải về1
Lượt tải 5
05/KH-MTTQ-BTT 19/01/2021 Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu QH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 215
Tải về1
Lượt tải 5
06/KH-MTTQ-BTT 19/01/2021 Kế hoạch lịch trình thời gian và các nội dung công việc cơ bản của MTTQVN thành phố và các xã, phường tham gia cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 218
Tải về1
Lượt tải 4
12345
 
UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TP ĐỒNG XOÀI
Địa chỉ: 1375 đường Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 02713. 879.7171
Email: mattrandongxoai@yahoo.com.vn

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị