image banner
Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/HD-MTTQ-BTT 24/01/2022 Hướng dẫn công tác tham gia XDĐ, XDCQ năm 2022
Lượt xem: 177
Tải về1
Lượt tải 0
01/HD-MTTQ-BTT 14/01/2022 Hướng dẫn tổ chức hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐT của cộng đồng năm 2022
Lượt xem: 140
Tải về1
Lượt tải 0
01/HD-MTTQ-BTT 20/01/2020 Hướng dẫn công tác, tuyên truyền vận động nhân dân năm 2021
Lượt xem: 123
Tải về1
Lượt tải 0
02/HD-BTV 26/09/2019 Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở và chi hội
Lượt xem: 114
Tải về1
Lượt tải 0
165/LĐLĐ 24/05/2019 Hướng dẫn xét, chọn đề nghị trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh.
Lượt xem: 118
Tải về1
Lượt tải 0
03/HD-MTTQ-BTT 16/04/2019 Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2019
Lượt xem: 111
Tải về1
Lượt tải 0
02/HD-MTTQ-BTT 29/01/2019 Hướng dẫn công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2019
Lượt xem: 105
Tải về1
Lượt tải 0
357/HD-TLĐ 08/03/2018 Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018 trong các cấp công đoàn.
Lượt xem: 118
Tải về1
Lượt tải 0
 
UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TP ĐỒNG XOÀI
Địa chỉ: 1375 đường Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 02713. 879.7171
Email: mattrandongxoai@yahoo.com.vn

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị