Đăng nhập
Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố

 1
 
UV BTV, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố
Họ tên:  Nguyễn Văn Hào
Ngày, tháng, năm sinh:  06/7/1975
Số điện thoại: 0988.217.405 - 0967.060.775
Địa chỉ mail: vanhaodongxoaibp@gmail.com
 

 2
 
Phó Chủ tịch Thường trực
Họ tên:  Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày, tháng, năm sinh:  26/6/1978
Số điện thoại: 0977.552.799 - 02713.501.579
Địa chỉ mail: ngocmttqtpdx@gmail.com
 

 3
 
Phó Chủ tịch
Họ tên:  Nguyễn Văn Ba
Ngày, tháng, năm sinh:  12/8/1969  
Số điện thoại: 0909.508.817 - 02713.838.018
Địa chỉ mail: nguyenvanbadx1969@gmail.com
 

 4
 
Ủy viên Thường trực
Họ tên:  Nguyễn Đức Sự
Ngày, tháng, năm sinh:  08/7/1964
Số điện thoại: 0916.206.729 - 02713.838.018
Địa chỉ mail: nducsu@yahoo.com.vn
 

 5
 
Ủy viên Thường trực
Họ tên:  Nguyễn Thị Loan
Ngày, tháng, năm sinh:  08/8/1977
Số điện thoại: 0976.339.426
Địa chỉ mail: nguyenloan0877@gmail.com

image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 255
  • Trong tuần: 1 180
  • Tất cả: 39696
 UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TP ĐỒNG XOÀI
 Địa chỉ: 1375 đường Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 02713. 879.7171 - Email: mattrandongxoai@yahoo.com.vn